visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

86 — N'hi ha prou?

Quan en català es parla d'una quantitat suficient, tant com cal, se sol fer servir l'adverbi prou, que en anglès es traduiex per enough (pronunciat /ə-nʌf/). (Advertim que enough es col·loca després d'adjectius i adverbis: intelligent enough = prou intel·ligent; early enough = prou d'hora.) En canvi, si es tracta d'una quantitat més que regular però sense arribar a ser una gran quantitat, hom sol decantar-se pel mot bastant, que traduïm en anglès per quite. Exemples contrastats:

1a) Sóc prou gran per a saber el que vull.
I'm old enough to know what I want.
b) L'home sembla jove però és bastant gran.
The man looks young but he's quite old.

2a) Ja has begut prou! Res més per a tu.
You've already drunk enough. Nothing more for you.
b) Ja has begut bastant; un més i prou.
You've already drunk quite a lot; one more and that's enough.

3) Hem estalviat bastants diners però encara no en tenim prou.
We have saved quite a bit of money but we still don't have enough.

4) N'hi ha prou?
Are there enough of them? / Is there enough of it?

Ara bé, encara que són bastant regulars les correspondències entre prou i enough per una banda i quite i bastant per l'altra, cal fer un parell d'advertències:

— L'adverbi català prou també vol dir certament, cas en què es tradueix en anglès per of course, certainly o una locució afina. Exemples:

5) —Vols més vi? —Prou.
"Would you like some more wine?" "Of course."
6) —Encara et dec aquests diners? —Bé prou que ho saps!
"Do I still owe you that money?" "You sure do!" o "You know you do!"

— L'adverbi anglès quite també tradueix el mot català força; a més, vol dir completament quan modifica alguns adjectius no graduables, com ara right (correcte), welcome (benvingut) i awake (despert). Exemples:

7) Encara era força d'hora quan començaren a buscar un motel.
It was still quite early when they started looking for a motel.

8) Estic completament segur que no saben què fan.
I'm quite sure they don't know what they are doing.

9) Tens tota la raó en dir que s'han comès errors.
You're quite right in saying that mistakes have been made.

Esmentem també la forma negativa, not quite, que vol dir no exactament o que deixa una mica a desitjar. Exemples:

10) It's not quite what I was looking for.
No és exactament el que buscava.

11) She wasn't quite fast enough to win the race.
Li faltava una mica per a ser prou ràpida per a guanyar la cursa.

Finalment esmentem les locucions emfàtiques i col·loquials «quite a + substantiu» i quite the + substantiu», que es fan servir per a lloar. Exemples:

12) He's quite a player. Our new cat is quite the climber.
És un jugador impressionant. El nostre nou gat no es cansa d'enfilar-se.

EXERCICIS 86

1) No me'n donis més, ja en tinc prou.
2) Fins ara hem tingut bastants problemes. [no: "until now"]
3) No estic a punt del tot.
4) Estàs completament segur?
5) Estava força molest en veure on la pintura havia quedat a parar ["quedar a parar" = "end up"].

<- Lliçó 85 | Índex | Lliçó 87 ->
visca.com | Anglès difícil