visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

95 — Ens va comprar el cotxe

La frase que encapçala el nostre article d'avui és ben ambigua: pot voler dir que la persona en qüestió hagi comprat el cotxe per a nosaltres, que hagi comprat el nostre cotxe o bé que hagi comprat el cotxe a nosaltres, els concessionaris. Aquesta mateixa ambigüitat es dóna també amb el verb robar: podem interpretar de tres maneres l'oració Li han robat els diners: que li han robat els diners a ell (p.e., al missatger del banc), que li han robat els seus diners o, fins i tot, que algú li han robat els diners per a ell, per al seu ús. Bé, doncs, cal tenir en compte que l'anglès tradueix aquestes tres possibilitats de tres maneres diferents; a saber:

— Quan es compra una cosa per a algú, la persona que rep és el complement indirecte i en anglès es col·loca directament després del verb. Ara bé, com que l'acte de robar coses per a persones no és gaire freqüent, el qui rep la cosa robada se sol col·locar després de la preposició for. Exemples:

1) Em van comprar unes sabates (per a mi).
They bought me some shoes.

2) El lladre va robar un anell per a la seva filla (Li va robar un anell).
The thief stole a ring for his daughter (He stole her a ring).

— Quan el pronom feble del gir «pron. + comprar o robar» té valor possessiu, l'anglès el tradueix per un adjectiu possessiu:

3) Quan la meva àvia va deixar de conduir li vaig comprar el cotxe.
When my grandmother gave up driving I bought her car.

4) Les noies que ahir vam conèixer ens han robat el cotxe.
The girls we met yesterday have stolen our car.

— Quan es compra o es roba una cosa a una persona, l'anglès tradueix la preposició catalana a per from. Exemples:

5) Hem comprat tots els mobles al trastaire.
We have bought all our furniture from the second-hand furniture dealer.

6) A qui van robar les joies?
Who did they steal the jewels from?

EXERCICIS 95

1) Què li vols comprar (Dues frases: "per a ell" i "a ell")?
2) A qui compres els queviures?
3) No m'han robat res que valori.

<- Lliçó 94 | Índex | Lliçó 96 ->
visca.com | Anglès difícil