visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

97 — En tens ganes?

El nom plural català ganes es combina amb certs verbs per a destacar el desig o l'impuls de fer alguna cosa. Quan el complement és un infinitiu, l'anglès expressa aquestes idees amb el verb preposicional feel like —que expressa desig— o bé amb les locucions have/feel an urge (lit. tenir/sentir un impuls). Recordem que el complement verbal de feel like ha de ser un gerundi, no pas un infinitiu, ja que like és una preposició. Vegem-ne ara uns quants exemples:

1) Tinc ganes d'anar a la platja.
I feel like going to the beach.

2) Tenia ganes de tornar a veure l'Anna.
I felt like seeing Anna again.

3) Em vénen ganes de dir-li-ho tot.
I have/feel the urge to tell him everything.

4) La psoriasi provoca ganes de rascar-se.
Psoriasis (causes / brings about) an urge to scratch.

5) M'han vingut ganes de riure; ella reia sense ganes.
I felt an urge to laugh (o I felt like laughing); she was laughing humorlessly (lit. without feeling like it).

En canvi, quan ganes indica el desig que alguna cosa s'esdevingui, el complement sol ser una subordinada. En aquests casos es tradueix en anglès o bé pel gir really hope o, sobretot en el temps de present, per wish (vegeu també el tema 25 — Tant de bo que així fos!, p. ). Exemples:

6) Tinc ganes que plogui / Tenia ganes que plogués.
I wish it would rain (o I really hope it rains) / I was (really) hoping it would rain.

7) Tinc ganes que arribin, ja!
I wish they would (o I really hope they) get here, right away!

8) Tenia moltes ganes que te'n sortissis.
I was really hoping it would work out all right for you.

Esmentarem ara unes quantes locucions i frases fetes:

de bona ganawillingly
de mala ganaunwillingly, reluctantly
donar la ganafeel like

9) Faig el que em dóna la gana.
I do whatever I feel like.
morir-se de ganesdie

10) Es moria de ganes de ballar.
He was dying to dance.
despertar les ganesmotivate

11) La pel·lícula li va despertar les ganes de visitar l'Índia.
The movie motivated her to visit India.
fer perdre les ganesdiscourage

12) Tots aquests entrebancs m'han fet perdre les ganes.
All these hindrances have really discouraged me.
ni ganes! — (locució)

13) Mai no he tingut xicota, ni ganes!
I've never had a girlfriend, nor have I wanted to!

Finalment, observem que el pronom feble en es tradueix en anglès per it quan fa de complement de tenir ganes. Exemple:

14) En tens ganes?
Do you feel like it?

EXERCICIS 97

1) No tinc ganes de parlar-ne.
2) Ja n'estic fart [be fed up], de tan mal temps; tinc ganes que arribi l'estiu.
3) Em moria de ganes de ser part de tot allò.

<- Lliçó 96 | Índex | Lliçó 98 ->
visca.com | Anglès difícil