visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

98 — Estava tot un dia per a acabar-ho tot

A grans trets, quan fa d'adjectiu, el mot català tot es tradueix en anglès per all. Exemples:

1) Em van presentar a tots els convidats (= m'hi van presentar).
They introduced me to all the guests.

2) El color blanc reflecteix tots els raigs de l'espectre combinats.
The color white reflects all the rays of the spectrum combined.

3) Tota la neu s'ha fos.
All the snow has melted.

4) Em falta tota la meva energia només per a arribar a l'hora a la feina.
It takes all my energy just to get to work on time.

Ara bé, una excepció important és quan tot -a modifica un nom comptable singular, cas en què l'anglès generalment utilitza el gir «the whole + nom» en lloc de «all the + nom». (El mot whole vol dir sencer i es pronuncia /hól/, amb la w muda.) Així el gir tot el llibre es tradueix més aviat per the whole book (el llibre sencer) que no pas all the book. A més, quan l'article és indefinit, la construcció amb whole és obligatòria: tot un edifici es tradueix per a whole building (un edifici sencer), no pas all a building. Més exemples:

5) No crec que ens diguin tota la veritat (la veritat sencera).
I don't think they're telling us the whole truth.

6) T'has descuidat tot un paràgraf (un paràgraf sencer)!
You've left out a whole paragraph!

7) Tota la ciutat (la ciutat sencera) li va donar la benvinguda.
The whole city welcomed him.
8) Has gastat tota una capseta de llumins (una capseta sencera).
You've used up a whole box of matches.

9) Va basar tota la seva teoria (la seva teoria sencera) en solament dotze casos.
He based his whole theory on only 12 cases.

Dit això, cal esmentar també que, quan es tracta d'un període de temps, s'usen amb més o menys la mateixa freqüència els girs «all + període» (sense article) i «the whole + període», però si el període en qüestió és modificat per un article indefinit, només es pot fer servir el gir amb whole (ex. 13). Exemples:

10) Vaig passar tot el dia (el dia sencer) netejant.
I spent (all day / the whole day) cleaning.

11) Van ballar gairebé tota la nit (la nit sencera).
The danced almost (all night / the whole night).

12) Va lluitar pels drets de la dona durant tota la seva vida (la seva vida sencera).
He fought for women's rights (all his life / his whole life).

13) Estava tot un dia (un dia sencer) per a acabar-ho tot.
He spent a whole day (no: all a day) finishing everything.

Per acabar, observem que expressions com tot un home o tot un problema no signifiquen «un home sencer» ni «un problema sencer», sinó un home o un problema veritable, de debò. Podem traduir en anglès aquestes expressions amb el gir «a real + nom». Exemples:

14) La teva germana és tot un cas.
Your sister is a real case.

15) Ha estat tot un plaer passejar-me amb tu, aquesta tarda.
It has been a real pleasure walking around with you this afternoon.

EXERCICIS 98

1) Aquesta clau obre tots els panys de la casa.
2) S'ha menjat tot el pastís.
3) El diner obre totes les portes.
4) Volem facilitar l'ús del valencià a [in] tota la nostra societat.

<- Lliçó 97 | Índex | Lliçó 99 ->
visca.com | Anglès difícil