visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 4
Noms i articles

Versió de la Unitat 4 en Microsoft Word 97/2000/XP

En aquesta unitat donarem un primer cop d'ull als noms i als articles; estudiarem primer els noms propis (noms de persones, de llocs, etc.), després els noms comuns i finalment els articles.

Noms propis

Tant en anglès com en català, els noms propis es refereixen a persona, lloc i organitzacions; s'escriuen sempre amb majúscula inicial. Vet aquí uns quants exemples:

Download MP3
Categoria Exemples
català anglès
Persones Pau Casals, John Doe, Martin Luther King
Empreses, organitzacions, etc. Apple, Esquerra Republicana
les Nacions Unides the United Nations
Topònims, carrers Barcelona, Detroit, la Diagonal, Madison Avenue
Europa, Catalunya Europe, Catalonia
Noms geogràfics els Pirineus, el riu Nil the Pyrenees, the Nile
Monuments, edificis la Torre Eiffel, la Casa Blanca the Eiffel Tower, the White House
Esdeveniments la Segona Guerra Mundial, la Revolució Industrial, la Il·lustració World War II, the Industrial Revolution, the Enlightenment
Dies de festa Diada de l'Onze de Setembre, the Fourth of July
Nadal, Pasqua Christmas, Easter
Marques comercials Ford, Kleenex, Freixenet, Estrella Damm

Ara bé, a diferència del català, l'anglès considera noms propis els dies de la setmana i els mesos, els gentilicis (noms derivats de topònims) i els noms de religions; per tant, cal recordar que aquests noms anglesos s'han d'escriure amb majúscula inicial. Exemples:

Download MP3
Els dies de la setmana (tots accentuats a la primera síl·laba)
Monday /mʌn·dei/ dilluns
Tuesday /tiuz·dei/ dimarts
Wednesday /wènz·dei/ dimecres
Thursday /θərz·dei/ dijous
Friday /frai·dei/ divendres
Saturday /sæ·tər·dei/ dissabte
Sunday /sʌn·dei/ diumenge

Observacions:

— Els dies Monday i Sunday fan rima; evitem la pronúncia /mòn·dei/.

— No confonguem Tuesday, que comença amb el so /t/, amb Thursday, que comença amb el so /θ/ (la z castellana).

Download MP3
Els mesos (se subratlla la síl·laba tònica)
January /tjæ·niu·èri/ gener
February /·biu·èri/ febrer
March /martx/ març
April /ei·prəl/ abril
May /mei/ maig
June /tjuun/ juny
July /tjə·lai/ juliol
August /ò·guəst/ agost
September /sèp·tèm·bər/ setembre
October /òk·tóu·bər/ octubre
November /no·vèm·bər/ novembre
December /də·sèm·bər/ desembre

Download MP3
Gentilicis i religions
Catalan culture (cultura catalana)
three Mexicans (tres mexicans)
French wine (vi francès)
English grammar (gramàtica anglesa)
Christianity (cristianisme)
Islam (islam)
Buddhism (budisme)
Hinduism (hinduisme)

Noms comuns

La diferència més important entre els noms comuns anglesos i els noms comuns catalans és que els primers no fan distinció de gènere, llevat dels casos específicament biològics. Per tant, en anglès una taula (a table) no és femenina i un llibre (a book) no és masculí; tots dos són neutres i el pronom que s'hi refereix és it, no pas she ni he.

A més, val la pena destacar dos tipus de noms comuns: els d'arrel anglosaxona, que solen ser noms concrets, d'ús quotidià, i els d'arrel llatina, que més aviat són noms abstractes que es fan servir en registres formals (encara que hi ha excepcions). Mirarem primer una llista de noms comuns d'arrel anglosaxona.

Finalment, en les llistes dels noms que veurem a continuació donarem les pronunciacions figurades d'aquells que es pronuncien d'una manera excepcional.

Download MP3
NOMS COMUNS D'ARREL ANGLOSAXONA
(L'accent cau a la primera síl·laba exceptuant els casos en què la síl·laba tònica va subratllada.)
apple — poma
babynadó
bagbossa
ballpilota
bear /bèr/ — ós
bellcampana
birdocell
blood /blʌd/ — sang
boatbarca
body /bò·di/— cos
boneos
boxcapsa
boynoi
bread /brèd/ — pa
carcotxe
catgat
chaircadira
child /txaild/ — nen
clockrellotge
cloudnúvol
coatabric
cornblat de moro
country /cʌn·tri/ — país
cow /kau/ — vaca
doggos
doorporta
duckànec
earth(la) terra
eggou
farmgranja
fire /fai·ər/ — foc
fishpeix
floor(el) terra
flowerflor
foodmenjar
friend /frènd/ — amic
gamejoc
girlnoia
glassvidre
goldor
grassherba
ground(la) terra
hatbarret
hilltossal, puig
holeforat
horsecavall
housecasa
icegel
iron /ai·ərn/ — ferro, planxa
key /kii/ — clau
kingrei
lifevida
lightllum
manhome
meatcarn
milkllet
money /mʌ·ni/ — diners
moonlluna
neighborveí
noisesoroll
oiloli
rainpluja
river /ré·vər/ — riu
roadcamí
rockpedra
ringanell
roomsala
ropecorda
saltsal
sandsorra
seamar
seedllavor
sheetfull, llençol
starestrella
steelacer
stonepedra
streetcarrer
sugar /ʃʊ·gər/ — sucre
sunsol
tailcua
thingcosa
tooleina
treearbre
truckcamió
umbrellaparaigua
wallparet
wateraigua
windowfinestra
woman /wʊ·mən/ — dona
wood /wʊd/ — fusta

Pel que fa als noms d'arrel llatina, la dificultat principal és la pronunciació, ja que el significat és gairebé sempre evident. Notarem que hi ha un percentatge molt més alt de mots en què l'accent d'intensitat no cau a la primera síl·laba. A més, donem ara una taula amb la pronunciació en anglès d'uns sufixos d'arrel llatina:

Download MP3
SUFIX SO EXEMPLES
consonant + -sion /ʃən/ passion /pæ·ʃən/, tension /tèn·ʃən/
vocal + -sion /jən/ decision /də··jən/, fusion /fiu·jən/
-tion /ʃən/ action /æk·ʃən/, edition /ə··ʃən/
-ture /txər/ picture /péc·txər/, future /fiu·txər/

Download MP3
NOMS COMUNS D'ARREL LLATINA
(L'accent cau a la primera síl·laba exceptuant els casos en què la síl·laba tònica va subratllada.)
absenceabsència
accessaccés
accidentaccident
adultadult
agricultureagricultura
animalanimal
articlearticle
artistartista
aspectaspecte
bankbanc, caixa
battlebatalla
campcampament
capacitycapacitat
castle /kæ·səl/— castell
cityciutat
cigarettecigarret
classclasse
color /kʌ·lər/— color
confidenceconfiança
couragecoratge
democracydemocràcia
depressiondepressió
effectefecte
electionelecció
existenceexistència
experienceexperiència
gardenjardí
group /grup/ — grup
historyhistòria
honor /ò·nər/ — honor
hospitalhospital
hotelhotel
ideaidea
industryindústria
intelligenceintel·ligència
judgejutge
justicejustícia
linelínia
listllista
magicmàgia
modelmodel
motormotor
musicmúsica
nationnació
naturenatura
officeoficina
pagepàgina
paperpaper
parkparc
patiencepaciència
philosophyfilosofia
planpla
plantplanta
policypolítica
problemproblema
productproducte
projectprojecte
protectionprotecció
realityrealitat
religionreligió
respectrespecte
securityseguretat
silencesilenci
stationestació
studentestudiant
transporttransport
unitunitat
violenceviolència

Per acabar, presentarem tres llistes més dels noms comuns anglesos: la primera, dels membres de la família; la segona, de les parts del cos, i la tercera, de les ocupacions.

Download MP3
NOMS DELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA
aunttieta
brother /brʌ·ðər/— germà
brother-in-lawcunyat
cousin /kʌ·zən/ — cosí, -ina
daughter /dò·tər/ — filla
daughter-in-lawnora
father /fò·ðər/ — pare
father-in-lawsogre
grandfatheravi
great-grandfatherbesavi
grandmotheràvia
great-grandmotherbesàvia
husbandmarit
mother /mʌ·ðər/ — mare
mother-in-lawsogra
nephewnebot
nieceneboda
sistergermana
sister-in-lawcunyada
son /sʌn/ — fill
son-in-lawgendre
uncleoncle
wifemuller, dona

Ull viu!
Els mots husband i wife només descriuen persones casades; els termes que s'usen més per a parlar de la parella són partner i, humorísticament, my significant other.

Download MP3
NOMS DE LES PARTS DEL COS
ankleturmell
armbraç
backesquena
bottomcul
breastpit (mamella)
cheekgalta
chestpit
chinbarbeta
earorella
elbowcolze
eye /ai/ — ull
facecara
fingerdit
fingernailungla
foot /fʊt/ — peu
haircabell(s)
hand
head /hèd/ — cap
heart /hart/ — cor
hipmaluc
jawmandíbula
kneegenoll
legcama
lipllavi
mouthboca
neckcoll
nosenas
skinpell
shoulder /ʃól·dər/— espatlla
stomach /stʌ·mək/ — estómac
thighcuixa
toedit del peu
toothdent
throatgola
waistcintura
wristcanell

Download MP3
NOMS D'OCUPACIONS
accountantcomptable
actoractor
architect /ar·kə·tèct/— arquitecte
bakerforner
barberbarber
bricklayerpaleta
butcher /bʊ·txər/ — carnisser
carpenterfuster
cashier /kæʃiér/ — caixer
chef /ʃèf/ — xef
chemist /kè·məst/ — químic
clerkdependent
dancerballarí
dentistdentista
editoreditor, corrector
electricianelectricista
engineerenginyer
farmerpagès
firemanbomber
fishermanpescador
gardenerjardiner
guardguàrdia
janitorporter
jeweler joier
judgejutge
lawyer /loi·ər/ — advocat
librarianbibliotecari
mechanic /mə··néc/ — mecànic
musicianmúsic
nurseinfermera
painterpintor
pharmacistfarmacèutic
photographerfotògraf
physicianmetge
plumberllauner
policeman /pə·lís·mən/ — policia
reporterperiodista
seamstresscosidora
scientistcientífic
tailorsastre
teacherprofessor
workerobrer

L'article definit

Recorda:
El símbol /ə/ representa la vocal neutra, el símbol /æ/ respon a la pronúncia d'una e superoberta, el símbol /ʌ/ correspon al so que fem quan dubtem, i el símbol /ð/ representa el so de la d del mot cada.

L'article definit anglès, singular i plural, és the. Exemples:

Download MP3
the boy (el noi)
the boys (els nois)
the concept (el concepte)
the concepts (els conceptes)
the girl (la noia)
the girls (les noies)
the nation (la nació)
the nations (les nacions)

La pronunciació de l'article the ve determinada pel so inicial del mot següent: es pronuncia /ðə/ davant un so consonàntic i /ði/ davant un so vocàlic:

Download MP3
the car /ðə kar/
the hat /ðə hæt/
the finger /ðə finc·guer/
the result /ðə rə⋅zʌlt/
the symbol /ðə sém⋅bəl/
the address /ði ə⋅drès/
the apple /ði æ·pəl/
the egg /ði èg/
the idea /ði ai⋅⋅ə/
the umbrella /ði ʌm·brè·lə/

Download MP3
Ull viu!
És el so inicial, no la lletra inicial, de la paraula que va després de l'article the el que determina la pronunciació; els exemples següents són particularment importants:

the es pronuncia /ði/ davant de h muda:
the honor /ði ò·nər/, the hour /ði au·ər/

the es pronuncia /ðə/ davant de u, eu i ew inicials quan aquests es pronuncien /iu/:
the unit /ðə iu·nət/, the Europeans /ðə iu·rə·pi·ənz/

Tres casos en què l'anglès omet l'article definit

Cas 1) Davant de noms propis en singular i noms de càrrecs, tractaments i títols. Exemples:

Download MP3
el senyor Rogers — Mr Rogers
la senyora Garcia — Mrs Garcia
en JonathanJonathan
la GriseldaGriselda
la mareMother
el senador NunnSenator Nunn
el professor EinsteinProfessor Einstein
el príncep FelipPrince Philip

Ull viu!
Quan en català parlem entre família i ens referim a un altre membre d'aquesta, fem servir l'article davant el nom: el pare, la mare, etc.; exs.: Has parlat amb el pare? o Acabo de veure la mare. En anglès, en aquests casos, l'article no es tradueix i, a més, s'escriu el nom amb majúscula inicial: Have you spoken with Father?, I've just seen Mother.

Cas 2) Davant d'expressions que tenen un sentit genèric. Exemples:

Download MP3
1) La vida és dolça.
Life is sweet (No es tradueix l'article perquè es refereix a la vida en general).
En canvi:
La vida d'una dona és dura.
The life of a woman is hard (Es tradueix l'article perquè es refereix a una vida en concret, la d'una dona).

2) Les balenes respiren aire.
Whales breathe air (No es tradueix l'article perquè es refereix a les balenes en general).
En canvi:
Les balenes van bolcar la barca.
The whales capsized the boat (Es tradueix l'article perquè es refereix a unes balenes en concret, les que van bolcar la barca).

3) El preu de la pau és la vigilància eterna.
The price of peace is eternal vigilance.

Cas 3) En certes locucions i frases fetes. Exemples:

Download MP3
be in bed, go to bed ser/estar al llit, anar al llit
be in jail, go to jail estar a la presó, anar a la presó
at one/two/three... o'clock a la una, a les dues/tres...
at dawn/noon/night/midnight a l'alba, al migdia, a la nit, a la mitjanit
in hospital (br.) a l'hospital
in spring/summer/autumn/winter a la primavera, a l'estiu, a la tardor, a l'hivern
make breakfast/lunch/dinner fer l'esmorzar, fer el dinar, fer el sopar

Més exemples de locucions i frases fetes:

Download MP3
1) En Marc està al llit. És hora d'anar al llit.
Marc is in bed. It is time to go to bed.

2) Els estafadors són a la presó.
The swindlers are in jail.

3) Dinem a les tres.
We have lunch at three (o'clock).

4) Fem vacances a la primavera.
We go on vacation/holiday in spring.

5) Els homes fan l'esmorzar i les dones fan el dinar.
The men make breakfast and the women make lunch.

Finalment, observem que hi ha casos en què, davant els dies de la setmana usats com a noms, l'anglès fa servir la preposició on on el català té l'article. Quan el sentit és iteratiu o freqüentatiu, l'anglès pot pluralitzar el nom del dia. Exemples:

Download MP3
6) Vaig conèixer el Jaume el dissabte dia tres d'agost.
I met Jaume on Saturday, August third.

7) Tinc classe el dimarts i el dijous.
I have class on Tuesday(s) and Thursday(s).

8) Tanquen el diumenge.
They close on Sunday(s).

L'article indefinit

Els articles indefinits singulars en anglès són a i an, i l'ús de l'un o l'altre ve determinat pel so inicial del mot que el segueix: s'usa a davant un so de consonant i an davant un so vocàlic:

Download MP3
a car /ə kar/, a hat /ə hæt/, a finger /ə finc·guer/, etc.
an apple /ən æ·pəl/, an egg /ən èg/, an umbrella /ən ʌm·brè·lə/, etc.

Igual que en la pronunciació de l'article definit, cal tenir en compte que és el so inicial de la paraula després de l'article indefinit el que en determina la pronunciació; els exemples següents són particularment importants:

Download MP3
— s'usa an davant h muda:
an honor /ən ò·nər/, an hour /ən au·ər/

— s'usa a davant u, eu i ew inicials quan es pronuncien /iu/:
a unit /ə iu·nət/, a European /ə iu·rə·pi·ən/


Ull viu!
En rigor, l'anglès no disposa d'un article indefinit plural; els articles indefinits plurals catalans uns i unes es tradueixen en anglès pel determinant some. Així l'anglès fa servir el mateix mot per a traduir els mots catalans algun, alguna, alguns, algunes, uns i unes. Exemples:

uns problemes, alguns problemes = some problems
unes sabates, algunes sabates = some shoes

En general, l'ús de l'article indefinit anglès correspon al del català. L'excepció més important és que en anglès s'usa l'article indefinit davant gentilicis o bé noms de professió:

Download MP3
1) Jon is an Englishman.
En Jon és anglès.
2) Amada is a biologist.
L'Amada és biòloga.

Ara bé, recordem que el català no diferencia, ortogràficament, l'article indefinit singular un, una (a, an) de l'adjectiu numeral cardinal un, una (one). El primer denota un nom no determinat, mentre que el segon dóna una indicació precisa del nombre d'individus designats pel nom. Exemples:

Download MP3
3) Tinc una poma (una denota una poma qualsevol).
I have an apple.

4) Tens dues pomes i jo en tinc una (una denota el nombre de pomes).
You have two apples and I have one.

5) Van treballar durant una hora (una denota una hora no determinada).
They worked for an hour.

6) Vas treballar dues hores i ells en van treballar una (una denota el nombre d'hores).
You worked for two hours and they worked for one.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

Tradueix a l'anglès les frases següents:

1) Vaig agafar (take took taken) la bossa.
2) La Maria treballa el dissabte.
3) Tinc tretze cosins.
4) Estem plegant la roba (the clothes).
5) Han cantat la cançó.
6) Hem acabat la tasca.
7) Estimem la mare.
8) El pagès (the farmer) va vendre la llet.
9) Els nens (children) van omplir els gots (glasses).
10) La infermera està somrient.
11) Va passar el dimarts.
12) Han tingut un accident.
13) Recordo la teva (your) besàvia.
14) El lampista viu en (in) un castell.
15) Necessitem protecció envers (from) la violència.
16) Els meus (My) pares estan pintant la cuina (kitchen).
17) Us hem pagat.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil