visca.com | Articles

Exercicis: preposició + mot interrogatiu + verb

Exercicis
1) Per on vas passar?
2) A qui vas robar els diners? (from)
3) D'on va venir?
4) Per qui vas votar?
5) En quin idioma fan les pel·lícules?
6) En quin país vols viure?
7) Amb qui vols parlar?
8) A quina temperatura es fon la neu?
9) Amb qui parlo (estic parlant) ?
10) A quina sala de cinema vols anar?
11) De què depèn? (on)
12) En què estàs treballant? (on)
13) En qui penses? (of/about)
14) De què et queixes? (about)
15) Amb qui us trobeu?
16) De què t'estàs preocupant? (about)
17) A qui els vas presentar?
18) De què et rius? (about)
19) Cap a on marxes? (for)

Solucionari
1) Where did you pass by/through?
2) Who did you steal the money from?
3) Where did he come from?
4) Who did you vote for?
5) What/Which language do they make the films in?
6) What/Which country do you want to live in?
7) Who do you want to speak to?
8) What temperature does snow melt at?
9) Who am I speaking with?
10) Which (cinema / movie theater) do you want to go to?
11) What does it depend on?
12) What are you working on?
13) What are you thinking about?
14) What are you complaining about?
15) Who do you meet with?
16) What are you worrying about?
17) Who did you introduce them to?
18) What are you laughing about?
19) Where are you leaving for?

contacte / email


visca.com | Articles