visca.com | Articles

Quan comencem la carrera?

En anglès, el mot career es refereix sempre al progrés professional al llarg de tota la vida i no a uns estudis universitaris regulars que porten a l'obtenció d'un títol.

"Si decidíssim de no parlar una llengua subordinada, no diríem estudiar una carrera sinó estudiar un grau o una cosa equivalent. I no pensaríem mai que un estudiant que arriba a la llicenciatura o a la graduació acaba la carrera. No: es troba just en el moment de començar-la."
Gabriel Biblioni https://bibiloni.cat/ambbonesparaules/carrera.html

contacte / email


visca.com | Articles