visca.com | Articles

Exemples i explicacions de l'ús del futur

1) Qui m'ajudarà?
Who's going to help me? o Who will help me?
La primera expressió implica que el qui parla dóna per suposat que algú ja pensa ajudar; la resposta Jo es traduiria I am. En el segon cas, el qui parla no pensa en cap persona, i fins i tot pot dubtar que hi hagi algú disposat a ajudar.

2) Penses que plourà?
Do you think it's going to rain? o Do you think it will rain?
La primera expressió es diu si el qui parla té indicis (núvols negres, la previsió del temps, etc.) que plourà; la segona és una pura especulació.

3) Si poses massa sucre al te, serà massa dolç.
If you put too much sugar in the tea it will be too sweet.
Frase condicional, sense amenaça, avís ni emoció forta.

4) Si no va amb compte, tindrà un accident!
If he doesn't watch out, he's going to have an accident.
Frase condicional d'avís o d'amenaça; pot implicar també emoció forta. L'ús de will implicaria un cert grau d'indiferència.

5) Ens quedarem aquí aquesta nit.
We're staying here tonight.
Ens quedarem aquí = Ens quedem aquí, doncs l'ús de present continuous és el més indicat.

6) Ens casarem quan trobem casa.
We'll get married when we find a place to live.
Quan és molt similar a si; dóna a la frase un aire de condicionalitat.

7) Ens casarem tan aviat com trobem casa.
We're going to get married as soon as we find a house.
Malgrat l'aire de condicionalitat, l'ús de tan aviat com expressa un desig fervent de casar-se, o sigui, una emoció forta.

8) A quina hora surt (sortirà) el pròxim tren cap a Blanes?
What time does the next train to Blanes leave?
Encara que el present (surt) i el futur (sortirà) són equivalents, com que es tracta d'un horari en un escrit o un calendari, l'anglès fa servir el simple present.

9) No ho sabrem fins demà.
We won't know until tomorrow.
L'ús de la forma be going to implicaria «tenim la intenció de no saber-ho», cosa que no té gaire sentit.

10) —Caminarem de Portbou a Navarra. —On dormireu?
We're going to walk from Portbou to Navarra” “Where are you going to sleep?
Es tracta d'intencions.

11) Són molt exigents; et demanaran moltes coses.
They're very demanding; they're going to ask you a lot of questions.
El qui parla coneix bé la situació; està segur del que preveu.

12) Mentre tu rentes els plats, jo miraré què fan per la televisió.
While you wash the dishes, I'll see what's on television.
Decisió espontània; be going to implicaria que ja tenia plans per a veure la televisió.

13) Encara que parlin a poc a poc, no els entendré.
Even if they speak slowly I won't understand them.
Expressió concessiva, semblant al condicional.

14) La princesa es casarà amb l'home que mati el drac.
The princess will marry the man who kills the dragon.
No sabrem si algú matarà o no el drac; així la declaració és condicional.

15) La princesa es casarà amb l'home que guanyi el torneig.
The princess is going to marry the man who wins the tournament.
De segur que algú guanyarà el torneig.

16) L'any vinent ho farem d'una altra manera.
Next year we'll do it differently o Next year we're going to do it differently.
La primera implica o bé una decisió espontània o bé una intenció imprecisa, mentre que la segona implica una decisió ferma: ja han decidit quins seran els canvis.

17) Ningú sabrà mai què va causar els morts.
No one (will ever know / is ever going to know) what caused the deaths.
Frases equivalents.

18) No tindrem temps per a fer-ho tot.
We (aren't going to / won't) have time to do it all.
Frases equivalents.

19) El dia que vinguis anirem a Tossa de Mar.
The day you come we'll go to Tossa de Mar.
El dia que vinguis = Quan vinguis, expressions que tenen aire de condicionalitat.

20) Quan sabrem els resultats?
When (will we / are we going to) know the results?
Frases equivalents.

21) Està de viatge i no tornarà fins al dia cinc.
He's on a trip and (won't / isn't going to) be back until the fifth.
Frases equivalents.

22) No marxaré fins d'aquí a una hora.
I'm not leaving for an hour.
Marxarè = Marxo (vegeu ex. 5)

23) Em faràs un favor?
Will you do me a favor?
En les demandes fem servir will.

24) No revelaré el teu secret a ningú.
I won't tell anyone your secret.
Les promeses solen voler will.

25)(en to d'ira) Si el servei no millora, em queixaré!
If the service doesn't improve, I'm going to complain!
En emocions fortes fem servir be going to.

contacte / email


visca.com | Articles