visca.com | Articles

Cal dir «half the + nom» o «half of the + nom»?

Com expliquem en el capítol 92 del nostre manual Anglès difícil (http://visca.com/apac/ad/92.html), l'article la del gir català «la meitat de» no es tradueix en anglès; a més, la presència o absència de la preposició of és generalment opcional si va seguit de l'article definit. Ara, per tal de filar una mica més prim, hem fet un breu estudi sobre quins noms són més o menys propensos d'anar precedits de la preposició of. En la llista que tot seguit oferim, ordenada per freqüència d'ús (les xifres quantifiquen tal freqüència), observem que, en la gran majoria dels casos, l'anglès omet la preposició; assenyalem en negreta els noms pels quals l'ús de la preposició seria poc usual. Tanmateix hi ha expressions, les quals subratllem, en què l'us de of és més freqüent que la seva omissió.

Com a regla pràctica, podem dir que és millor ometre la preposició excepte davant dels substantius respondents, participants i sample.

half the time — 753
  half of the time — 73
half the size — 325
half the people — 311
  half of the people — 108
half the year — 106
  half of the year — 40
half the population — 241
  half of the population — 81
half the world — 215
  half of the world — 137
half the night — 166
half the price — 140
half the cost — 135
half the country — 129
  half of the country — 84
half the number — 117
half the money — 113
  half of the money — 43
half the battle (col·loq.) — 111
half of the respondents — 109
  half the respondents — 30
half the states — 109
  half of the states — 33
half the fun — 102
half of the students — 98
  half the students — 74
half the story — 95
  half of the story — 24
half of the participants — 91
  half the participants — 26
half of the nation — 87
  half the nation — 76
half of the state — 75
  half the state — 58
half the day — 74
  half of the day — 27
half the amount — 74
half of the city — 64
  half the city — 59
half of the sample — 60
  half the sample — 24
half of the women — 58
  half the women — 56
half the distance — 51
half the length — 51
half the town — 51
half the company — 49
  half of the company — 40
half the rate — 47
half the men — 47
  half of the men — 29
half the weight — 44
half the cases — 43
  half of the cases — 21
half the children — 42
  half of the children — 39
half the kids — 42
half the patients — 39
  half of the patients — 30
half the things — 34
half the class — 34
half the calories — 34
half the work — 34
  half of the work — 23
half the sky — 31
half of the capital — 30
half the audience — 30
half the cheese — 29
half the members — 29
half the market — 29
half the fat — 28
half the group — 25
half the problem — 25
half the risk — 25
half the voters — 25
half of the subjects — 24
  half the subjects — 21
half the seats — 24
half the team — 23
half the man — 23
half the guys — 23
half the land — 22
half the value — 22
half the season — 21
half the way — 21
half the water — 21
half the planet — 20
half the equation — 20
half the room — 20
half the total — 20
half the stuff — 20

Per acabar, recordem que si el pronom half és modificat per un adjectiu, com ara first o second, cal emprar tant la preposició com l'article. Exemples:

the first/second half of the year
the first/second half of the season
the first/second half of the century
the first/second half of the show
the first/second half of the book
the first/second half of the decade
the first/second half of the game
the first/second half of the semester

the western/eastern/southern/northern half of the island/country


contacte / email


visca.com | Articles