visca.com | Articles

Cal usar high o tall?

L'anglès disposa de dos adjectius que tradueixen l'adjectiu català alt, high i tall, i l'ús de l'un o l'altre depèn del nom modificat. Per exemple, hom diu a high percentage (un alt percentatge), però tall trees (arbres alts). A grans trets, tall es limita a modificar o bé persones, referint-se a la seva alçada, o bé coses que tenen més alçada que amplada (com ara arbres i gratacels).

Les expressions en la llista que tot seguit oferim van ordenades segons la freqüència d'ús.

high school = escola secondari
high level = alt nivell
high degree = alt grau
high priority
high price = alt preu
tall man
high percentage
high rate = taxa alta
high risk
tall order (col·loq.) = tasca difícil
high proportion
high point = moment de més interès
high profile = presència conspícua
high quality
high number
high value
high standard
high probability
high note (música)
high score = puntuació alta
tall woman
tall glass
high incidence
high concentration
high fever = febre alta
high shelf = prestatge alt
high cost
tall tale (col·loq.)= conte poc creïble
high tech = alta tecnologia
high correlation
high speed = alta velocitat
tall building
high frequency
high forehead = front alt
high wind = vent fort
high wall
high tolerance
high likelihood = alta probabilitat
high opinion
high temperature
high volume
high ranking
tall guy = "tio" alt
high regard = opinió alta
tall tree
tall figure

contacte / email


visca.com | Articles