visca.com | Articles

«How + adjectiu», «what + nom no comptable i plurals», «what a + nom comptable»

En exclamacions admiratives, el català fa servir les expressions «que+adjectiu» i «quin+nom». A grans trets, l'anglès tradueix la primera per «how+adjectiu» i la segona per «what+nom», si el nom és no comptable o plural, o «what a + nom» si el nom és comptable. Exemples:

HOW + adjectiu WHAT A + nom comptable
how absurd!que absurd!
how amazing/astonishing!que increïble!
how awful/horrible/terrible/dreadful!que esgarrifós!
how beautiful/lovely!que bonic!
how boring!que avorrit!
how charming/delightful!quina gràcia!
how clever!que ingeniós!
how cool!que "guai"!
how cruel!que cruel!
how disgusting!quin fàstic!
how embarrassing!quina vergonya
how exciting!que emocionant!
how humiliating/insulting!que humiliant!
how interesting!que interessant!
how ironic!quin ironia!
how nice!que bé!
how quaint!que pintoresc!
how ridiculous!que ridícul!
how romantic!que romàntic!
how rude!que maleducat!
how sad!que trist!
how silly/stupid!que fava!
how strange/odd/curious!que estrany!
how sweet/cute!que bufó!
how tacky!quin mal gust!
how true!és veritat!
how wonderful/marvelous/good/excellent!que meravellós!

WHAT + nom no comptable i plurals
what arrogance!quina arrogància/supèrbia!
what excitement!quina emoció!
what friendly dogs!quins gossos més amables!
what fun!que diverit!
what hypocrisy!quina hipocresia!
what irony!quin ironia!
what joy/bliss!quina alegria!
what luck!quina sort!
what memories!quins records!
what nerve/gallquina cara / quines penques!
what nonsense/rubbish/foolishness!quina ximpleria/bestiesa!
what a blast!quina meravella!
what a bore!quin pesat!
what a change!quin canvi!
what a coincidence!quina coincidència!
what a concept!quina idea!
what a country!quin país!
what a crowd!quina gentada!
what a day!quin dia!
what a deal!quina ganga!
what a difference!quina diferència!
what a disappointment!quin disgust!
what a disaster!quin desastre!
what a dork/fool!quin ximplet!
what a feeling!quina sensació!
what a find!quina troballa!
what a hoot!que divertit!
what a jerk!quin pocavergonya!
what a joke/crock!quina bestiesa!
what a life!quina vida!
what a loser!quin inútil!
what a man!quin home!
what a mess!quin embolic/cacau/desgavell!
what a night!quina nit!
what a pain!quina llauna!
what a play!quina jugada!
what a question!quina pregunta!
what a racket!quin engany / quina estafa!
what a relief!quina alleujament!
what a revelation!quina revelació!
what a rush!quina pressa!
what a scene!quin show!
what a shame/pity!quina llàstima!
what a shock!quin ensurt/esglai!
what a shot!quin xut/tir!
what a show!quin espectacle!
what a sight!quina impressió!
what a sight!quina vista! [paisatge]
what a story!quin conte!
what a surprise!quina sorpresa!
what a thought!quina idea!
what a view!quines vistes!
what a waste!quin malbaratament!
what a week!quina setmana!
what a woman!quina dona!
what a world!quin món!
what an honor!quin honor!
what an idea!quina idea!
what an idiot!quin idiota!
what an insult!quin insult!

contacte / email

visca.com | Articles