visca.com | Articles

Cal usar in o at?

A vegades ιs difνcil de saber quan la preposiciσ catalana a es tradueix en anglθs per in o at. (Recordem que es tradueix sempre per to quan significa cap a.) Esperem que les taules aquν sota puguin resoldre alguns dels dubtes. Es divideixen en sis categories: LLOC, POSICIΣ RELATIVA, TEMPS, EL COS, ABSTRACCIONS i MISCEL⋅LΐNIA. Els nϊmeros representen freqόθncia d'ϊs en el Corpus of Contemporary American English (http://corpus.byu.edu/coca/).

Observem que la majoria d'aquests girs contenen l'article definit; els que tenen un article indefinit apareixen en lletra cursiva i els que no tenen cap article, en lletra negreta.

LLOC
in the world — 35959
  in a world — 3171
at home — 30685
  in the home — 2300
  at the home — 728
at the university — 16946
  in the university — 814
in the country — 13931
in the air — 10668
at work — 10368
in school — 9447
  at school — 5295
  in the school — 3011
  at the school — 1975
in the city — 9420
in court — 9285
in the area — 8563
in the house — 8522
  at the house — 1501
in the field — 8059
in prison — 7654
in town — 7343
in the region — 7316
in bed — 7075
in the kitchen — 6606
in congress — 6506
in the room — 6406
in college — 5930
in jail — 5845
in the senate — 5730
in the car — 5460
in the water — 4932
at the door — 4473
in the classroom — 4409
in the hospital — 3985
  at the hospital — 1921
in the community — 3984
in a row — 3851
at the table — 3823
in the sky — 3615
in the mirror — 3367
in the woods — 3328
in a position — 3311
in the corner — 3043
  at the corner — 1312
in the streets — 2835
in the street — 2781
in the neighborhood — 2589
in the doorway — 2549
in the office — 2523
  at the office — 1526
in the park — 2573
in the garden — 2408
in the church — 2380
  at the church — 651
at the airport — 1902
at the bar — 1677
at the site — 1502
at the scene — 1292
at the hotel — 1244
at the core — 1163
at the museum — 1124
at the window — 1081
at the entrance — 1060
at the beach — 986
at the wheel — 785
at the conference — 692
at the park — 635
at the store — 616
at the institute — 624
at the bank — 607
at the party — 603
at the dinner — 580
at the mall — 547
at the intersection — 544

POSICIΣ RELATIVA
at the end — 27539
  in the end — 12017
in the middle — 21112
in the back — 10380
  at the back — 2837
at the top — 9375
in the west — 7047
in the south — 6347
in the center — 6064
  at the center — 5119
at the bottom — 5316
in the midst — 4990
in the distance — 3813
in the background — 3535
in the north — 3578
at the edge — 3215
in a while — 3215
in the beginning — 3152
in the east — 2972
at the base — 2374
at the foot — 1848
at the front — 1445
at the head — 1430
at the level — 1366
at the height — 1319
at the point — 1317
at the side — 791
at the forefront — 732
at the rear — 625
at the root — 579
at the edges — 556
at the peak — 549

TEMPS
at the time — 26832
in the past — 15683
at a time — 15459
  in time — 13614
  at times — 9176
at night — 15313
  in the night — 2405
in the future — 11032
in the morning — 15340
at the beginning — 7230
at the moment — 6699
  in a moment — 6338
in the meantime — 5058
in the afternoon — 3227
in the summer — 5216
in the year — 3221
  in the years — 2578
in the day — 2701
  in the days — 2366
at the start — 2323
in the winter — 2293
in a minute — 1861
at the outset — 1350
in an instant — 1061


EL COS
in the eye — 2722
  in the eyes — 2528
in the hands — 3436
  at the hands — 1500
at the heart — 3196
  in the heart — 2518
  at heart — 1154
in the head — 2328
  at the head — 1430

ABSTRACCIONS
in the case — 11737
  in case — 7900
in the context — 5209
in the book — 4348
in a sense — 4101
in the business — 3549
in the war — 3357
in the game — 3129
in the program — 2633
in the media — 2632
in the league — 2582
in the movie — 2557
in the company — 2538
in the event — 2445
in the film — 2347
at the helm — 810
at the meeting — 751
at the rate — 674
in the process — 9146

MISCEL⋅LΐNIA
in a way — 12745
  in the way — 9546
in trouble — 6207
in the dark — 5549
in the family — 3902
at the age — 3795
in the course — 3778
in power — 3513
in charge — 3502
in the sun — 3042

contacte / email


visca.com | Articles