visca.com | Articles

Complement indirecte com a subjecte

L'anglès pot fer servir un complement indirecte com a subjecte d'una oració passiva per a enfocar l'atenció sobre aquest element. Per exemple, en anglès podem dir coses com ara I was given the papers (A mi m'han donat els papers), We were shown the room (Ens van ensenyar l'habitació) i He was paid twenty dollars (Li van pagar vint euros). Tot seguit oferim una llista dels verbs més susceptibles de ser emprats amb aquesta construcció i uns quants exemples del seu ús.

ask — demanar
assign — assignar
give gave given — donar
hand — atansar
offer — oferir
pay paid paid — pagar
send sent sent — enviar
show showed shown — mostrar
teach taught taught — ensenyar
tell told told — dir

1) I was asked to write a short essay regarding storytelling.
Em van demanar que escrivís un assaig curt sobre la narració.

2) Trans people are not members of the genders that they were assigned at birth.
Les persones trans no són membres dels gèneres que se'ls van assignar en néixer.

3) The family was given three days to move.
A la família li van donar tres dies per a mudar-se.

4) This is the menu I was handed.
Aquesta és la carta que em van atansar.

5) Her husband was offered a new job.
Al seu marit li van oferir una nova feina.

6) I've already been paid.
Ja m'han pagat.

7) Participants were sent a letter explaining the rules.
Als participants els van enviar una carta explicant les normes.

8) Students were shown how to access the site.
Van ensenyar als alumnes com entrar a la web.

9) I was taught not to interrupt people.
Em van ensenyar a no interrompre la gent.

10) You were told not to come here any more! Et van dir que no vinguessis aquí mai més!

contacte / email


visca.com | Anglès per a catalans | Anglès fàcil