visca.com | Articles

Combinacions «número + guionet + nom + nom»

L'anglès sol fer servir la combinació «número + guionet + mesura + nom» quan destaca la quantitat o mida d'una cosa; aleshores el guionet és obligatori i no és possible l'ús d'una perífrasi preposicional. Observem que el nom 1 sol anar en singular (no ten-dollars bill) i que a vegades es pot suprimir la quantitat one (un)a one-pint mug o a pint mug (un gerro d'una pinta).

Àreas físiques
one-acre lot — terreny d'un acre
200-acre farm — granja de 200 acres
two-bedroom apartment/flat — pis de dues habitacions
four-bedroom house — casa de quatre habitacions
one-room apartment/flat — estudi
two-room house — casa de dues habitacions
two-story house — casa de dues plantes
three-story building — edifici de tres plantes

Mesures
12-gauge shotgun — escopeta de calibre dotze
55-gallon drums — bidó de 55 galons
five-gallon bucket — galleda de cinc galons
ten-gallon hat — barret de cowboy

Temps
30-second spot, commercial, ad — anunci de 30 segons
five-minute walk — caminada de cinc minuts
10-minute drive — deu minuts amb cotxe
30-minute sessions — sessions de trenta minuts
four-minute mile — esprint d'una milla fet en 4 minuts
24-hour period — període de 24 hores
eight-hour day — jornada de vuit hores
three-day weekend — cap de setmana de tres dies
52-week high — màxim durant l'últim any
52-week low — mínim durant l'últim any
two-week vacation — vacances de dues setmanes
two-week trip — viatge de dues setmanes
six-month period — període de sis mesos
six-month follow-up — seguiment després de sis mesos
one-year contract — contracte d'un any
four-year colleges — universitat de quatre anys
five-year term — terme de cinc anys
30-year mortgage — hipoteca de trenta anys

Llargades
1-inch pieces — trossets d'una pulgada
12-inch skillet — paella de 12 pulgades
8-inch telescope — telescopi de vuit pulgades
1/2-inch slices — llesques/talls de mitja pulgada
ten-foot pole — pal de deu peus
nine-foot ceiling — sostre de nou peus
14,000-foot peak — muntanya de quatorze mil peus
seven-foot center — pivot de dos metres
100-meter dash — esprint de cent metres
400-meter relay — relleu de quatre-cents metres
50-mile radius — radi de cinquanta milles
2,000-mile border — frontera de 2.000 milles
twenty-six mile marathon — marató de vint-i-sis milles

Pesos
16-ounce can — llauna de setze unces
10-ounce package — paquet de deu unces
800-pound gorilla — goril⋅la de vuit-cents lliures
500-pound bombs — bombes de cinc-cents lliures
50-kilo bags — bosses de cinquanta quilos
five-ton truck — camió de cinc tones

Miscel⋅lània
two-car garage — garatge per a dos cotxes
six-cylinder engine — motor de sis cilindres
four-course dinner, meal — àpat de quatre plats
three-digit number — número de tres xifres
ten-dollar bill — bitllet de deu dòlars
million-dollar home — casa d'un millió de dòlars
billion-dollar business — negoci de mil millions de dòlars
four-lane highway — carretera de quatre vies
one-man/woman show — espectacle d'una sola persona
four-man bobsled — trineu de quatre persones
two-man team — equip de dues persones
two-page spread — notícia/anunci que ocupa dues pàgines
three-page letter — carta de tres pàgines
three-part series — sèrie de tres parts/capítols
two-part question — pregunta de dues parts
four-part harmony — harmonització de quatre veus
five-piece band — banda de cinc instruments
5-point scale — escala de cinc punts
five-star hotel/restaurant — hotel/restaurant de cinc estrelles
nine-volt battery — batteria/pila de cinc volts
three-volume biography/history — biografia/història de tres volums

Els girs següents són casos en què el número no sol variar; és a dir, normalment no es diu two-armed bandit, one-ring circus, etc.

Girs en què se solen usar un número únic
one-arm bandit — escurabutxaques
one-armed man — home que té un sol braç
one-horse town — poble de mala mort
one-night stand — actuació d'una sola nit
one-track mind — obsessió, fixació, mania
three-piece suit — vestit de tres peces (americana, pantalons i armilla)
three-ring circus — circ de tres pistes
four-leaf clover — trèvol de quatre fulles
four-letter word — paralota
four-wheel drive — (vehicle) 4x4
nine-passenger van — furgoneta de nou persones

contacte / email


visca.com | Articles