visca.com | Articles

Pèl, pell, cabell i pela

En anglès, "l'espessa capa de pèl tou que cobreix la pell de certs mamífers" es diu fur (en català, pèl); el "tegument resistent i flexible que recobreix la superfície del cos" —o sigui, la pell— s'anomena skin, i els "pèls que surten en la pell del crani humà", hair, correspon, en català, a cabell o cabells. Comencem pels cabells.

cabells = «hair»

En català, els cabells sempre pertanyen als humans i, per tant, es tradueixen en anglès sempre per hair, mot singular que es refereix al conjunt. (Només es pot emprar la forma plural, hairs, quan és modificada per un article o un numeral; p.e.: He trobat dos cabells en la meva sopa = I've found two hairs in my soup. Així diem long and short hair (cabells llargs i curts), black, blond, brown, red i gray hair (cabells negres, rossos, marrons/castanys, roigs i grisos), etc. Altres exemples:

assecador de cabells = hair dryer
cabells arrissats = curly hair
cabells ondulats = wavy hair
floc de cabells = lock of hair

NOTA: Els noms blonde, brunette i redhead se solen referir a dones rosses, morenes i de pèl roig (és a dir, pèl-roges).

pèl = «fur» o «hair»

En català, el «cabell» dels mamífers s'anomena pèl, paraula que es tradueix en anglès per fur, excepte en el cas dels ungulats (animals amb peülla), el pèl dels quals es diu hair. Vegem ara uns quants exemples:

El pèl d'un gat siamès és de color ocre groguenc.
The fur of a Siamese cat is yellowish ochre.

Veiem que el gos té el pèl sec.
We can see that the dog's fur is dry.

El pèl de l'ós polar és espès.
A polar bear's fur is thick.

Els conills tenen el pèl suau.
Rabbits have soft fur.

Els cavalls tenen tres tipus de pèl.
Horses have three different kinds of hair.

La llana caixmir és feta de pèl de cabres.
Cashmere is made from goat hair.

Observem que, en el cas dels gats i gossos, quan cau el pèl s'anomena hair; així cat hair i dog hair és el que es troba a terra de les cases on viuen aquests animals. A més, el pèl dels gats, gossos i cavalls també s'anomena coat:

El pèl d'un cavall es compon de milions de pèls.
A horse's coat is made up of millions of hairs.

Què (ho) fa que el pèl d'un gat sigui greixós?.
What makes a cat's coat feel greasy?

Finalment observem que encara que pèl es pot fer servir referint-se als humans, en anglès els humans no tenen fur, sinó hair (p.e.: el pèl de la cama = leg hair).

pell = «skin» o «fur»

Quan ens referim als humans, el mot català pell es tradueix sempre per skin:

Ella té la pell molt blanca.
She has very fair skin.

La depilació elimina el pèl de la pell.
Waxing removes hair from the skin.

Quant als animals, la pell se sol referir al pèl i la pell junts, separats de l'animal, i emprats en la confecció de productes d'utilitat (roba, catifes, etc.), on l'anglès fa servir skin o fur, segons el cas. Mirem primer uns exemples en què la pell de l'animal es tradueix en anglès pel mot skin:

alligator skin shoes = sabates de pell de cocodril.
bearskin rug = catifa de pell d'ós.
calfskin gloves = guants de pell de vedell.
deerskin pants = pantalons de pell de cérvol.
goatskin bag = bossa de pell de cabra.
leopard skin hat = barret de pell de leopard
lionskin rug = catifa de pell de lleó.
pigskin leather = cuir de pell de porc.
sealskin coat = abric de pell de foca.
sharkskin suit = vestit de pell de tauró.
snakeskin boots = botes de pell de serp.
tigerskin rug = catifa de pell de tigre

Ara bé, hi ha una classe d'animals les pells dels quals són molt valorades; en són exemples beaver (castor), chinchilla (xinxilla), fox (guineu), mink (visó), otter (llúdriga), rabbit (conill) i sable (marta). En anglès, la pell d'aquests animals es diu fur, terme que també es refereix sovint a qualsevol tipus de roba feta de la pell d'aquests animals (p.e., She was wearing a fur coat = Duia un abric de pell). Observem que, quan es parla de la roba feta a partir de la pell, a vegades es prescindeix del mot fur. Exemples:

chinchilla jacket = caçadora de xinxilla
fox fur coat = abric de pell de guineu
mink stole = estola de visó
otter fur hat = barret de pell de llúdriga
rabbit fur collar = collar de pell de conill
sable coat = abric de marta

Finalment, la pell de les vaques i dels cavalls, que s'adoba en la fabricació de cuir (leather), s'anomena hide en anglès: cowhide i horsehide.

Fruita i verdura

Pel que fa a les fruites, la cobertura de les que tenen pinyol (pit en anglès americà, stone en anglès britànic) —préssecs (peaches), albercocs (apricots), cireres (cherries), etc.— s'anomena pell (en anglès, skin), mentre que la cobertura de les que tenen granes (o llavors) —pomes (apples), taronges (oranges), peres (pears), etc.— s'anomena pela (peel, que també fa de verb: pelar). Exemples:

fruites que tenen granes fruites que tenen pinyol
pela de poma = apple peel
pela de plàtan = banana peel
pela d'aranja = grapefruit peel
pela de llimona = lemon peel
pela de llima dolça = lime peel
pela de taronja = orange peel
pela de pera = pear peel
pell d'albercoc = apricot skin
pell d'avocat = avocado skin
pell de cirera = cherry skin
pell de préssec = peach skin
pell de pruna = plum skin
pell de tomàquet = tomato skin

Esmentem també les pells de dues verdures:
tel de ceba = onion ski
pela de patata = potato skin

Ara bé, en anglès peel és tota la coberta externa de qualsevol cítric, tant la part acolorida com la part esponjosa blanca, mentre que rind (pronunciat [raind]) només es refereix a la capa externa de color.

Indumentària

calces/bragues = panties [am.], knickers [br.]
calçotets = underpants [am.], pants [br.]; boxers, briefs i slip
mitges = stockings; nylons
pantis = pantyhose [am.], tights [br.] (els més lleugers)
leotard = tights (semilleugers i inclouen el peu)
malles/leggings = leggings (més gruixuts i només fins al turmell)
bodi = leotard (només cobreix el tors, deixant lliures les cames)
bodi de cos sencer = bodystocking

contacte / email


visca.com | Articles