visca.com | Articles

Respostes breus: «persona + també/tampoc»

Les respostes breus catalanes «persona+també» i «persona+tampoc» (exemples: —Demà vaig a Vic —Jo també; —No tinc diners —Jo tampoc) es tradueixen en anglès pels girs «so+auxiliar+persona» i «neither+auxiliar+persona» (exemples: “I’m going to Vic tomorrow” “So am I”; “I don’t have any money” “Neither do I”). O sigui, l’auxiliar anglès sempre ha de concordar amb el temps de l’expressió original. Observem que aquesta relació també s’obté en el cas dels auxiliars modals (exs.: —Puc fer-ho —Jo també = “I can do it” “So can I”; —No puc fer-ho —Jo tampoc = “I can’t do it” “Neither can I”). Més exemples:

TAMBÉ

jo també

ell també

nosaltres també

la Mar també

I’m tired

So am I

So is he

So are we

So is Mar

I live in Vic

So do I

So does he

So do we

So does Mar

I have seen this film

So have I

So has he

So have we

So has Mar

We finished our work

So did I

So did he

So did we

So did Mar

I’ll help you

So will I

So will he

So will we

So will Mar

They can come

So can I

So can he

So can we

So can Mar

I would go

So would I

So would he

So would we

So would Mar

We could feel it

So could I

So could he

So could we

So could Mar

TAMPOC

jo tampoc

ell tampoc

nosaltres tampoc

la Mar tampoc

I’m not tired

Neither am I

Neither is he

Neither are we

Neither is Mar

I don’t live in Vic

Neither do I

Neither does he

Neither do we

Neither does Mar

I haven’t seen this film

Neither have I

Neither has he

Neither have we

Neither has Mar

We didn’t finish our work

Neither did I

Neither did he

Neither did we

Neither did Mar

I won’t help you

Neither will I

Neither will he

Neither will we

Neither will Mar

They can’t come

Neither can I

Neither can he

Neither can we

Neither can Mar

I wouldn’t go

Neither would I

Neither would he

Neither would we

Neither would Mar

We couldn’t feel it

Neither could I

Neither could he

Neither could we

Neither could Mar

contacte / email


visca.com | Articles