visca.com | Articles

Verbs que es combinen amb «at + persona»

La majoria d'aquestes expressions es fan servir per a descriure les diverses maneres en què les persones s'adrecen, les unes a les altres, encara que molts poden anar davant objectes; p.e., look at photos (mirar fotos), stare at the walls (mirar fixadament les parets), etc.

look atmirar
stare atmirar fixament
glance atdonar un cop d'ull a
peek atdonar una llambregada a
peer atmirar
gaze atmirar encantat
glare atmirar malament
frown atmirar malament
scowl atmirar malament
leer atmirar impúdicament
sneer atmirar amb menyspreu
squint atmirar amb els ulls acluclats
gape atmirar bocabadat
laugh atriure's de
smile atsomriure a
grin atsomriure a
smirk atsomriure sorneguerament a
beam atsomriure encantadament a
wink atpicar l'ullet a
blink atparpellejar (a algú)
yell atrenyar
holler atcridar a
shout atcridar a
scream atescridassar
shriek atcridar (a algú) xisclant
swear atrenegar a
snarl atensenyar les dents (a algú, amenaçant-lo)
growl atparlar (amb algú) grunyint
roar atrugir (a algú)
rail atcriticar violentament
nag (at)criticar fent nyic-nyic
whistle atxiular a
hiss atxiular com una serp (a algú)
point atassenyalar amb el dit
nod atfer sí amb el cap a
wave atsaludar amb la mà
bark atlladrar
shrug atarronsar les espatlles
aim atapuntar a
shoot atdisparar a
spit atescopir a
honk atfer sonar el clàxon (a algú)


contacte / email


visca.com | Articles