visca.com | Articles

Els sufixos -ward(s) i -wise

—  El sufix -ward(s) 

El sufix -ward(s) es combina amb adverbis i noms amb el sentit de cap a la direcció o cap al lloc indicats. Per exemple, downward vol dir cap avall i earthward vol dir cap a terra. 

 

  —  backward (cap enrere) 

  —  downward (cap avall) 

  —  forward (endavant) 

  —  inward (cap endins) 

  —  leftward (cap a l’esquerra) 

  —  onward (endavant) 

  —  outward (cap enfora) 

  —  rightward (cap a la dreta) 

  —  toward (cap a) 

  —  upward (cap amunt) 

  —  airward (cap al cel) 

  —  earthward (cap a terra) 

  —  eastward (cap a l’est) 

  —  heavenward (cap al cel) 

  —  hellward (cap a l’infern) 

  —  homeward (cap a casa) 

  —  landward (cap a terra) 

  —  northward (cap al nord) 

  —  seaward (cap al mar) 

  —  shoreward (cap a la platja) 

  —  skyward (cap al cel) 

  —  southward (cap al sud) 

  —  westward (cap a l’oest) 

 

—  El sufix -wise 

El sufix -wise té dos sentits: d’una manera, direcció o posició concreta (p.e., clockwise = en la direcció de les busques del rellotge) i pel que fa a (p.e., profitwise = pel que fa als beneficis). 

 

d’una manera, direcció o posició concreta pel que fa a

clockwiseen la direcció de les busques del rellotge 

counterclockwiseen la direcció contra de les busques del rellotge (anticlockwise [br.]) 

crabwisede costat 

crosswisede través 

edgewisede cantó 

lengthwiselongitudinal, de llarg 

sidewise/sidewaysde costat 

slantwiseobliquament 

widthwisea l'ample 

careerwise 

familywise 

healthwise 

moneywise 

percentagewise 

profitwise 

weatherwise 

 

Esmentem també els mots likewise (igualment) i otherwise (altrament)

 

Finalment, l’adjectiu wise vol dir savi i a vegades es fa servir en aquest sentit com a sufix: 

pennywiseprudent pel que fa a les petites quantitats de diners 

penny-wise and pound-foolishper voler estalviar, s’hi surt perdent 

streetwise sagaç i hàbil en un entorn urbà difícil, sovint perillós 

worldlywisesofisticat, cosmopolità 


visca.com | Articles