visca.com | Articles

Els sufixos -ward(s) i -wise

—El sufix -ward(s)

El sufix -ward(s) es combina amb adverbis i noms amb el sentit de cap a la direcció o cap al lloc indicats. Per exemple, downward vol dir cap avall i earthward vol dir cap a terra.

backward(cap enrere)
downward(cap avall)
forward(endavant)
inward(cap endins)
leftward(cap a l’esquerra)
onward(endavant)
outward(cap enfora)
rightward(cap a la dreta)
toward(cap a)
upward(cap amunt)
airward(cap al cel)
earthward(cap a terra)
eastward(cap a l’est)
heavenward(cap al cel)
hellward(cap a l’infern)
homeward(cap a casa)
landward(cap a terra)
northward(cap al nord)
seaward(cap al mar)
shoreward(cap a la platja)
skyward(cap al cel)
southward(cap al sud)
westward(cap a l’oest)

—El sufix -wise

El sufix -wise té dos sentits: d’una manera, direcció o posició concreta (p.e., clockwise = en la direcció de les busques del rellotge) i pel que fa a (p.e., profitwise = pel que fa als beneficis).

d’una manera, direcció o posició concreta pel que fa a
clockwiseen la direcció de les busques del rellotge
counterclockwiseen la direcció contra de les
busques del rellotge
(anticlockwise [br.])
crabwisede costat
crosswisede través
edgewisede cantó
lengthwiselongitudinal, de llarg
sidewise/sidewaysde costat
slantwiseobliquament
widthwisea l'ample
careerwise
familywise
healthwise
moneywise
percentagewise
profitwise
weatherwise

Esmentem també els mots likewise (igualment) i otherwise (altrament).

Finalment, l’adjectiu wise vol dir savi i a vegades es fa servir en aquest sentit com a sufix:
pennywise — prudent pel que fa a les petites quantitats de diners
penny-wise and pound-foolishper voler estalviar, s’hi surt perdent
streetwisesagaç i hàbil en un entorn urbà difícil, sovint perillós
worldlywisesofisticat, cosmopolità

visca.com | Articles