visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

EA i EE es pronuncien /iï/
EAR i EER es pronuncien /ér/
EAR+consonant es pronuncia /ər/

(48) Versió MP3
EA EE
Paraules Pron. Paraules Pron.
beach — platja
cheap — barat
cream — crema
dream — somiar
each — cada
easy — fàcil
eat — menjar
least — mínim
leave — marxar
mean — voler dir
meat — carn
peace — pau
read — llegir
sea — mar
speak — parlar
steal — robar
tea — te
teach — instruir
/biïtx/
/txiïp/
/kriïm/
/driïm/
/iïtx/
/í·zi/
/iït/
/liïst/
/liïv/
/miïn/
/miït/
/piïs/
/riïd/
/siï/
/spiïk/
/stiïl/
/tiï/
/tiïtx/
agreeestar d'acord
cheekgalta
deepprofund
feelsentir
freelliure
greenverd
indeedde fet
keepguardar
meettrobar
neednecessitar
seeveure
seemsemblar
sleepdormir
streetcarrer
sweetdolç
threetres
treearbre
wheelroda
/e·griï/
/txiïk/
/diïp/
/fiïl/
/friï/
/griïn/
/én·diïd/
/kiïp/
/miït/
/niïd/
/siï/
/siïm/
/sliïp/
/striït/
/swiït/
/θriï/
/triï/
/wiïl/

Recorda
Les dues es es pronuncien separadament quan la primera forma part del prefix re-. Exemple: re-elect (o reelect) /ri·e·lect/ (reelegir).

(49) Versió MP3
EAR EER
Paraules Pron. Paraules Pron.
clearclar
dearestimat
earorella
fearpor
hearsentir
neara prop
yearany
/klér/
/dér/
/ér/
/fér/
/hér/
/nér/
/iér/
careercarerra
beercervesa
deercérvol
queerestrany
steerdirigir
/ke·rér/
/bér/
/dér/
/kwér/
/stér/

(50) Versió MP3
EAR+consonant
Paraules Pron. Paraules Pron.
earlyd'hora
earnguanyar diners
earnestsincer
earthterra
/ərli/
/ərn/
/ər·nest/
/ərθ/
heardsentit
learnaprendre
pearlperla
searchbuscar
/hərd/
/lərn/
/pə·rəl/
/sərtx/

(51) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
EA /ei/ breaktrencar
greatmolt bo
steakbistec
/breik/
/greit/
/steik/
EAR /èr/ bearós
pearpera
swearjurar
tearestripar
weardur roba
/bèr/
/pèr/
/swèr/
/tèr/
/wèr/
EAR + cons. /é/ beardbarba /bérd/
/a/ heartcor /hart/
EE /é/ beenestat /bén/

Excepcions normals de la pronúncia de la EA i EAR

1) El dígraf EA es pronuncia /è/ en un gran nombre casos, sobretot quan forma part del grup EAD. Cal destacar també els grups EAS i EATH. Exemples:

(52) Versió MP3
La EA sona /è/
EAD
aheadendavant
breadpa
deadmort
headcap
leadplom
/e·hèd/
/brèd/
/dèd/
/hèd/
/lèd/
meadowprat
readllegit
readya punt
steadyferm
threadfil
/mè·dó/
/rèd/
/rè·di/
/stè·di/
/θrèd/
EAS
breastmamella
measuremesura
pleasantagradable
/brèst/
/mè·jer/
/plè·zent/
pleasureplaer
treasuretresor
/plè·jer/
/trè·jer/
EATH (Recordem: ð sona d de cada; θ sona z castellana.)
breathalè
deathmort
featherploma
/brèθ/
/dèθ/
/fè·ðer/
leatherpell
weathertemps (meteo.)
/lè·ðer/
/wè·ðer/
EA + altres consonants
breakfastesmorzar
deafsord
healthsalut
heavypesat
meantvolgut dir
/brèk·fest/
/dèf/
/hèlθ/
/hè·vi/
/mènt/
sweatsuar, suor
sweaterjersei
threatamenaça
wealth — riquesa
weapon — arma
/suèt/
/suè·ter/
/θrèt/
/wèlθ/
/wè·pen/

2) Exemples de la e i a pronunciades separadament:

(53) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
createcrear
ideaidea
/cri·eit/
/ai··e/
theaterteatre
Koreancoreà
/θí·e·ter/
/ke·rí·en/

contacte / email


visca.com | Índex