visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

EI i EY es pronuncien /i/ i /ei/

Observem que EY només sona /i/ quan és àtona i final de mot; p.e., money /mʌ·ni/ (diners), journey /tjər·ni/ (viatge), etc. Exemples:

(54) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
EI /iï/ ceilingsostre
conceitpresumpció
eitherqualsevol dels dos
deceiveenganyar
leisure — oci
proteinproteïna
receiptrebut
receiverebre
neithercap dels dos
seizeagafar, agarrar
/sí·linc/
/ken·sít//
/í·ðer/
/de·sív/
/lí·jer/
/pro·tin/
/re·sít/
/re·sív/
/ní·ðer/
/siïz/
/ei/ beigebeix
eightvuit
freightcàrrega
reignregne
sleightrineu
weightpes
weighpesar
veinvena
veilvel
/beij/
/eit/
/freit/
/rein/
/slei/
/weit/
/wei/
/vein/
/veil/
EY /ei/ conveytransmetre
greygris
obeyobeir
preypresa
surveyenquesta
theyells, elles
/ken·vei/
/grei/
/o·bei/
/prei/
/sər·vei/
/ðei/
EIR /èr/ heirhereu
theird'ells
/èr/
/ðèr/

(55) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
EI /ə/ foreignestranger
sovereignsobirà
/fó·ren/
/só·vern/
/ai/ heightalçada
heistrobatori
feistycombatiu -iva
/hait/
/haist/
/fais·ti/
EY eyeull
geyserguèiser
/ai/
/gai·zer/
EIR /ér/ weirdestrany /wérd/
EY /iï/ keyclau /kiï/

contacte / email


visca.com | Índex