visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

EU, EW, UE i UI es pronuncien /iu/ i /uu/; EUR sona /iʊr/


(56) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
EU /iu/ eulogyelogi
feud — enemistat
queue — fer cua
neutral — neutral
/iu·le·tji/
/fiud/
/kiu/
/niu·trel/
/uu/ sleuth — detectiu /sluθ/
EW /iu/ dew — rosada
eweovella
few — pocs
knew — va conèixer
new — nou
view — vista
/diu/
/iu/
/fiu/
/niu/
/niu/
/viu/
/uu/ blew — SP bufar
chew — mastegar
drew — SP dibuixar
flew — SP volar
grew — SP crèixer
jewel — joia
screw — vis
threw — SP llançar
/bluu/
/txuu/
/druu/
/fluu/
/gruu/
/tju·el/
/scruu/
/θruu/
UE /iu/ argue — discutir
fuel — fuel
queuefer cua
Tuesday — dimarts
/ar·guiu/
/fiu·əl/
/kiu/
/tius·dei/
/uu/ blue — blau
clue — pista
glue — cola
sue — demandar
true — veraç
/bluu/
/cluu/
/gluu/
/suu/
/truu/
UI /iu/ nuisance — nosa /niu·sens/
/uu/ bruise — morat
cruise — creuer
fruit — fruita
juice — suc
suit — vestit
/bruuz/
/cruuz/
/frut/
/tjus/
/sut/
EUR /iʊr/ euroeuro
EuropeEuropa
neuralneural
/iʊ·ró/
/iʊ·rep/
/niʊ·rel/

(57) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
EW /óu/ sewcosir /sóu/
UI /é/ buildconstruir
biscuitgaleta
circuitcircuit
/béld/
/bés·két/
/sər·két/
/ui/ suitesuite /swiït/
EUR /ər/ amateuraficionat
chauffeurxofer
entrepreneuremprenador
/æ·me·txer/
/ʃo·fər/
/òn·tre·pre·nər/

Exemples de la U i I i de la U i E pronunciades separadament:

(58) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
fluidfluid
genuinegenuï
museummuseu
/flu·ed/
/tjè·niu·en/
/miu··em/
ruinruïna
suicide — suïcidi
tuition — matrícula
/ru·en/
/su·e·said/
/tu·é·ʃən/

contacte / email


visca.com | Índex