visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

OO es pronuncia /uu/ o /ʊ/;
OOR es pronuncia /ór/

(73) Versió MP3
OO = /uu/ OO =/ʊ/
Paraules Pron. Paraules Pron.
bloomflorir
bootbota
broomescombra
choosetriar
coolfresc
foodmenjar
foolximplet
gooseoca
groomnuvi
moodhumor
moonlluna
noonmigdia
poolpiscina
proofproves
roomsala
schoolescola
shootdisparar
soonaviat
spooncullera
tootambé; massa
tooleina
toothdent
zoozoo
/bluum/
/buut/
/bruum/
/txuuz/
/kuul/
/fuud/
/fuul/
/guus/
/gruum/
/muud/
/muun/
/nuun/
/puul/
/pruuf/
/ruum/
/skuul/
/ʃuut/
/suun/
/spuun/
/tuu/
/tuul/
/tuuθ/
/zuu/
bookllibre
cookcuinar
footpeu
goodbo
hookganxo
lookmirar
roofteulada
took — SP agafar
woodfusta
woolllana
/bʊk/
/kʊk/
/fʊt/
/gʊd/
/hʊk/
/lʊk/
/rʊf/
/tʊk/
/wʊd/
/wʊl/
OOR =/ór/
Paraules Pron.
doorporta
floorel terra
poorpobre
/dór/
/flór/
/pór/

(74) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
OO /ʌ/ bloodsang
floodinundació
/flʌd/
/blʌd/
OY /ai/ coyotecoiot /kai·ó·ti/
/kai⋅ót/

Exemples de la O i O pronunciades separadament:

(75) Versió MP3
Paraules Pron.
coopcooperativa
cooperatecol·laborar
/có·òp/
/có·òp·e·reit/

contacte / email


visca.com | Índex