visca.com | Índex

La F sona /f/

La f es pronuncia gairebé sempre /f/; l'única excepció és que es pronuncia /v/ (com la v mallorquina) en el mot of, que es pronuncia /ʌv/. Exemples:

(95) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
forper
firstprimer
officeoficina
/fór/
/fərst/
/ò·fes/
differentdiferent
staffpersonal
sheriffxèrif
/déf·rent/
/stæf/
/xè·réf/

contacte / email


visca.com | Índex