visca.com | Índex

La H sona /h/

La consonant H sona sempre /h/, com en les onomatopeies catalanes ehem! i aha! Exemples:

(102) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
behinddarrere
coherentcoherent
hatbarret
/bé·haind/
/ko··rent/
/hæt/
havetenir
heell
humblehumil
/hæv/
/hiï/
/hʌm·bel/

(103) Versió MP3
Excepcions estranyes: La H és muda en aquests mots
Paraules Pron. Paraules Pron.
heirhereu
herbherba
honesthonest
/èr/
/hərb/
/hònest/
honorhonor
hourhora
vehiclevehicle
/òn·er/
/au·ər/
/vi·é·kel/

contacte / email


visca.com | Índex