visca.com | Índex

La P sona /p/ i el grup PH sona /f/

La P es pronuncia sempre /p, (però vegeu també el grup PH). Exemples:

(113) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
happenocórrer
helpajudar
keepmantenir
/hæ·pen/
/hèlp/
/kiïp/
paperpaper
placelloc
putposar
/pei·per/
/pleis/
/pʊt/

Excepcions normals de la pronúncia de la P

— La P sol ser muda en tres casos: quan es troba entre m i t, entre m i la terminació -ed, i davant de les lletres n, s i t a principi de mot. Exemples:

(114) Versió MP3
Casos en què la P és muda
Lloc Paraules Pron.
entre m i t emptybuit
promptpuntual
/èm·ti/
/pròmt/
entre m i -ed jumpedsaltat
pumpedbombat
/tjʌmt/
/pʌmt/
davant de n, s i t a principi de mot pneumoniapneumònia
psychologypsicologia
ptarmiganperdiu blanca
/niu··nia/
/sai··le·tji/
/tar·me·guen/

(115) Versió MP3
Excepcions estranyes en què la P és muda
Paraules Pron. Paraules Pron.
corpscos
cupboardarmari
/kór/
/kʌ·berd/
raspberrygerd
receiptrebut
/ræz·bè·ri/
/re·cít/

El grup PH sona gairebé sempre /f/. Exemples:

(116) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
elephantelefant
graphgràfic
photofoto
/è·le·fent/
/græf/
/fó·to/
physicalfísic -a
telephonetelèfon
triumphtriomf
/fé·zé·kel/
/tè·le·fóun/
/trai·ʌmf/

(117) Versió MP3
Excepcions estranyes en què la PH no sona /f/
Paraules Pron. Paraules Pron.
shepherdpastor /ʃé·perd/ StephenEsteve /stí·ven/

contacte / email


visca.com | Índex