visca.com | Índex

La Q sona /kw/

La Q és seguida gairebé sempre per la u i aquesta combinació sona generalment /kw/. Exemples:

(118) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
equaligual
quarterquart
questionpregunta
/í·kwel/
/kwór·ter/
/kwès·txen/
quitebastant
requireexigir
squarequadrat
/kwait/
/re·kwair/
/skwèr/

Excepcionalment, la Q sona /k/ en alguns gal·licismes, com també en la terminació -ique. Exemples:

(119) Versió MP3
Excepcions estranyes en què la Q sona /k/
Paraules Pron. Paraules Pron.
conquerconquerir
liquorlicor
/kòn·ker/
/lé·ker/
techniquetecnica
uniqueúnic -a
/tèk·ník/
/iu·ník/

contacte / email


visca.com | Índex