visca.com | Índex

La R sona /r/

La R sona sempre /r/, tant si es troba en posició inicial, intervocalica o final, com quan és doblada. El so /r/ es produeix elevant la punta de la llengua i orientant-la al paladar; no hi ha gens d'obstrucció sinó veu sola.(En alguns dialectes la R és muda excepte davant de vocal.) Exemples:

(120) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
currentcorrent
forper, per a
fromde
reallyde debò
/kʌ·rent/
/fór/
/frʌm/
/rí·li/
redvermell
rightdret -a
sorrypenedit
wereeres, érem, etc.
/rèd/
/rait/
/sò·ri/
/wər/

contacte / email


visca.com | Índex