visca.com | Índex

La X sona /ks/

La X sol sonar /ks/. Exemples:

(146) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
boxcapsa
climaxclímax
exerciseexercici
experienceexperiència
/bòks/
/clai·mæks/
/éks·sèpt/
/éks··ri·ens/
nextpròxim
relaxrelaxar
sixsis
taximpost
/nèkst/
/re·læks/
/séks/
/tæks/

Excepcions normals de la pronúncia de la X

1) El grup ex sona /gz/ quan va davant de vocal i forma part d'una síl·laba àtona. Exemples:

(147) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
exactexacte -a
existexistir
/ég·zakt/
/ég·zést/
examexamen
exampleexemple
/ég·zæm/
/ég·zæm·pel/

2) La X sona /kʃ/ en els mots següents:

(148) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
anxiousansiós
complexioncutis
luxuryluxe
/ænk·ʃes/
/cam·plèk·sen/
/lʌk·ʃe·ri/
noxiousnociu -iva
sexualsexual
/nòk·ʃes/
/sèk·ʃu·el/

3) La X sona /z/ quan és inicial. Exemples:

(149) Versió MP3
Paraules Pron.
XavierXavier
xenophobiaxenofòbia
xeroxfotocòpia
xylophonexilòfon
/zei·vi·er/
/zi·ne·fóu·bi·a/
/zé·ròks/
/xai·le·fóun/

contacte / email


visca.com | Índex