visca.com | Índex

La Z sona /z/

La z sona gairebé sempre /z/. Exemples:

(156) Versió MP3
La Z se sona /z/
Paraules Pron. Paraules Pron.
buzzertimbre, brunzidor
drizzleplujim
jazzjazz
/bʌ·zer/
/dré·zel/
/tjæz/
quiz — examen
zebra — zebra
zoo — zoo
/kwéz/
/zí·bre/
/zuu/

Excepcions normals de la pronúncia de la Z

1) La Z sona /s/ quan es troba després de la t. Exemples:

(157) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
pretzelpretzel
quartzquars
/prèt·sel/
/kwórts/
ritzyluxós
waltzvals
/rét·si/
/wòlts/

2) La Z sona /j/ davant del grup -ure. Exemples:

(158) Versió MP3
Paraula Pron. Paraula Pron.
azureazur /æ·jer/ seizureconfiscació, convulsió /sí·jer/

contacte / email


visca.com | Índex