visca.com | Pronunciació

Parells mínims — Parells de mots que es diferencien només pels sons /æ/ i /ʌ/

Hi ha dos sons vocàlics anglesos, estranys al català, que són propensos a confondre's: la "a curta" (/æ/) i la "u curta" (/ʌ/). El primer sona com una e molt oberta; és el so que fan els xais quan criden. (De fet, els pastors del Cadí-Moixeró diuen que els xais d'Anglaterra no s'entenen amb els d'aquí fins que aprenen de no obrir tant la boca quan vocalitzen.) fonètics El so de la "u curta" és el que fem quan dubtem, vocalitzant sense formar cap lletra o paraula. Se sembla molt el so de la vocal neutra, però és una mica més oberta i amb més durada.
L'esquema a l'esquerra mostra una aproximació de les posicions bucals de les principals vocals angleses. Les que ens interessen més en aquest estudi són sun i sand.

Versió MP3

Tot seguit oferirem cinquanta parells mínims, és a dir, parelles de mots que només es distingeixen per un fonema, en aquest cas, la a i la u.

Versió MP3
backesquena
buckcérvol mascle, dòlar
baddolent
budcapoll
bagbossa
buginsecte
banprohibició
bunpanet
bankbanc
bunkllitera; ximpleries
batratpenat
butperò
brashdescarat
brushraspall
babblegarlar com un ximple
bubblebombolla
bass*llobarro
busautobús
batterpasta batuda
buttermantega
Versió MP3
cabtaxi
cubcadell
calf /kæf/ — vedell (animal)
cuffpuny de camisa; bufetejar
capgorra
cuptassa
catgat
cuttallar
crashestavellar-se
crushesclafar
dampresa
dumbmut; estúpid
dragarrossegar
drugfàrmac, droga
drank — SP beure
drunkbegut
fanventall
fundivertiment
flatterafalagar
flutteraletejar
Versió MP3
gnat /næt/ — mosqueta
nutfruit sec
grabagafar bruscament
grubmanduca
hampernil
humtaralAlejar
hatbarret
hutcaseta, refugi
hagdona lletja
hugabraçada
hangpenjar
hungpenjat
lackmanca
lucksort
lamplàmpara
lumpgrumoll
lastúltim
lustluxúria
mad — am. enfadat, br. boig
mudfang
Versió MP3
maskmàscara
muskmesc
matestora
muttgos no de raça
matterassumpte
mutterbarbotejar
matchpartit; igualar
muchmolt
packmotxilla
puckdisc/pastilla de hoquei
panpaella
punjoc de paraules
paddlepala (de piragüisme)
puddlebassal
ran — SP córrer
runcórrer
rang — SP fer sonar
rungfet sonar
ratrata
rutsolc, carrilada; rutina feixuga
Versió MP3
rag — drap per a netejar
rugcatifa
rammoltó; picar com un moltó
rumrom
rashprecipitat, imprudent
rushtenir pressa
sacksac
suckxupar; ser un pal, fer fàstic
sang — SP cantar
sungcantat
sank— SP enfonsar-se
sunkenfonsat
staffplantilla
stuffmaterial, trastos; farcir
saddenentristir
suddensobtós
swam — SP nedar
swumnedat
trackpista
truckcamió

* El mot bass també es pronuncia /beis/ quan vol dir la més greu de les veus (bass clarinet, bass drum, etc.)

contacte / email


visca.com | Pronunciació