visca.com | Pronunciació

Parells mínims — Grups de tres mots (dos parells mínims) que es diferencien només pels sons vocàlics /è/, /é/ i /iï/

L'anglès compta amb un gran nombre de monosíl⋅labs, mots que sovint es diferencien tan sols per la pronunciació de la vocal (exs.: fell, fill i feel). Aquestes distincions no són fàcils de pronunciar, però tots tenen la mateixa sèrie de sons com «net nét niït». A més, a vegades és difícil diferenciar les terminacions en /d/ o /t/ (e.g., bed — bet) o bé /g/ o /k/ (e.g., pigpick). L’important és de ser conscient que els mots d’aquesta llista són molt fàcils de confondre’s. (Les lletres SP assenyala la forma verbal simple past.)

Versió MP3

bedllit
bidoferta (en una subhasta)
bead — granadura, vidret, gra

bet — aposta
bit miqueta
beat/beetcompàs musical/bleda-rave

begmendicar, suplicar
biggran, gros

beggarmendicant
biggermés gran

bellcampana
billfactura

beltcinturó
builtconstruït
buildconstruir

bettermillor
bitteramarg

blessbeneir
blissèxtasi

cell/sell celda/vendre
sillllindar
sealfoca; sellar

checkxec
chickpollet
cheekgalta

deckcoberta (d’una embarcació)
dick — (vulgar) penis; gamarús
digexcavar

dencau
dincacofonia
deandegà

deskescriptori
diskdisc

deadmort
debtdeute

did — SP fer
deedescriptura (p.e., de notari)

Versió MP3

fell — SP caure
fillomplir
feelsentir, trobar-se

gemjoia
gymgimnàs

hellinfern
hillpuig, tossal, muntanyeta
heel/healtaló/curar-se

hemvora (roba)
himell (compl.)

leftesquerre -a
liftaixecar

lentprestat
lintpelussa

lessonlliçó
listenescoltar

letpermetre
led/lead — SP dirigir / plom
litencés
lidtapa
leaddirigir; (to) portar a

messdesordre
missno encertar; enyorar

mettrobat
mittmanyopla
meet/meattrobar-se (amb) / carn

medalmedalla
middlemig

neckcoll
nicktall lleuger

netxarxa
knitfer mitja
neatendreçat
need/kneadnecessitar / pastar (treballar la pasta)

penploma
pinagulla de cap

petanimal domèstic
pitclot
peattorba

Versió MP3

pegclavilla, penjador
pigporc (animal)
pick escollir
peek/peakllambregar/cim

redvermell
riddesfer-se
read/reedllegir/canya

retchtenir arcades
richric
ridgecarena (de muntanya)
reacharribar, estirar la mà

setposar, col•locar
sitseure
seatseient, butaca
seedllavor

sexsexe
sixsis
seeks(ell) busca

spelllletrejar
spillvessar
spielarenga (discurs per a persuadir)

telldir
tillfins a
tealxarxet comú

tendeu
tinestany (element)
teenjove de 13 a 19 anys

wellpou; bé
willvoluntat; testament
wealverdanc, contusió

wetmoll
wedcasar-se amb
witenginy
weedmala herba

whenquan
winguanyar
weandesmamar

visca.com | Pronunciació