visca.com | Pronunciació

fail, fall, feel, fell, etc.

Les paraules angleses d'una sllaba que comencen en f i terminen en l sovint es confonen. Heus ac una taula que esperem que sigui til.

Versi MP3
fail /feil/ fallar, suspendre (exmen)
fall /fl/ caure; tardor
fault /flt/ falta, culpa
feel /fel/ sentir(-se)
fell /fl/ SP caure
felt /flt/ sentit
field /feld/ camp
fill /fl/ omplir
foal /ful/ poll
foil /foil/ paper d'alumini
fold /fld/ plegar
folk /fuk/ gent
fool /fel/ ximplet
foul /fauel/ falta; ftid
fuel /fiuel/ fuel
full /fəl/ (fa rima amb el prep. pel) ple