visca.com | Pronunciació

fail, fall, feel, fell, etc.

Les paraules angleses d'una síl⋅laba que comencen en f i terminen en l sovint es confonen. Heus ací una taula que esperem que sigui útil.

Versió MP3
fail /feil/ — fallar, suspendre (exàmen)
fall /fòl/ — caure; tardor
fault /fòlt/ — falta, culpa
feel /fíel/ — sentir(-se)
fell /fèl/ — SP caure
felt /fèlt/ — sentit
field /fíeld/ — camp
fill /fél/ — omplir
foal /fóul/ — pollí
foil /foil/ — paper d'alumini
fold /fóld/ — plegar
folk /fóuk/ — gent
fool /fúel/ — ximplet
foul /fauel/ — falta; fètid
fuel /fiuel/ — fuel
full /fəl/ (fa rima amb el prep. pel) — ple