visca.com | Pronunciació

Paraules angleses monosil·làbiques que terminen en k o ck

Hi ha un gran nombre de monosíl·labs anglesos que terminen en k o ck; el primer quan hi ha dues vocals davant seu i el segon quan n'hi ha una. Heus ací uns quants exemples dels mots més importants d'aquests dos grups. Observem que el grup ook se sol pronunciar /ʊk/.

2 vocals + k
beakbec
brookrierol
cheekgalta
cloakcapa
cookcuinar
creakgrinyolar
creekrierol
croakraucar
crookcriminal
freak un estrany
geekprogramador
hookganxo
kook /kuuk/ — un excèntric
leakvessar
leekporro
lookmirar
meekhumil
nookracó
peakcim, pic
peekguipada, cop d'ull
reek fer pudor
seekbuscar
sheik /xic/ — xeic
shook — SP sacsejar
shriekxisclar
sleekpulcre
sneakmoure's furtivament
soakremullar
speakparlar
spook /spuuk/ — espantar
steak /steik/ — bistec
streakratlla
teak teca (fusta)
took — SP prendre
weakdèbil
weeksetmana


1 vocal + ck
backesquena
blacknegre
blockbloc
bricktotxo
buckcérvol mascle
checkcomprovar
chickpollet
clockrellotge
cockgall
crackesquerdar
deck coberta (barca)
dockmoll (port)
duckànec
flockestol
jack cric (cotxe)
kickguitza
knacktraça
knockpicar a la porta
lackfaltar
lickllepar
lockpany
lucksort
mockburlar-se
neckcoll
packmotxilla
pickcollir
quack(claca d'ànec; xarlatà)
quick(ràpid)
rockpedra
sacksac
shackbarraca
shockxoc
sickmalalt
slackfluix
slickrelliscant
snackberenar
sockmitjó
stackpila
stickpal, bastó
stockestoc
stuck — SP enganxar
suckxuclar
thickespès, gruixut
trackpista, rastre
tricktruc
truckcamió
wickble
wreckdestruir

Excepcions: flak (foc antiaeri); grok (entendre); trek (viatge lent i dur); yak (iac)


Hi ha un gran nombre de monosíl·labs anglesos que terminen en ch o tch; el primer quan hi ha dues vocals davant seu i el segon quan n'hi ha una. Heus ací uns quants exemples dels mots més importants d’aquests dos grups.

2 vocals + ch
beach platja
beech bedoll
bleach lleixiu
brooch fermall
coach entrenador
couch sofà
crouch ajupir-se
each cada
grouch rondinaire
leech sangonera
mooch obtenir pidolant
ouch!ai! (crit de delor)
peach préssec
poach caçar en un vedat
pooch gos
pouch bossa petita
preach predicar
reach abast, extensió
roach cuca molla
slouch escarxofar-se
smooch fer-se petons
speech discurs
teach ensenyar
touch tocar
vouch garantir, respondre de


1 vocal + tch
batch fornada, col·lecció
bitch gossa; dona maliciosa; bruixa
botch potinejar
catch agafar
clutch aferrar-se a
crotch engonal
crutch crossa
ditch rasa
Dutch holandès
fetch buscar
glitch problema tècnic
hatch sortir de l'ou
latch balda
match llumí
patch pedaç
pitch llançament
retch tenir basques
scotch whisky escocès
sketch esbós
snatch agafar bruscament
snitch delator
stitch punt (de cosir)
switch canviar
twitch estrebada; tic
watch mirar; polsera
witch bruixa
wretch desgraciat

Excepcions: attach adjuntar, much molt, rich ric, such tan(t), which quin -a

visca.com | Articles