visca.com Els phrasal verbs, pas a pas

Verbs adverbials que esdevenen noms o adjectius

NOTA: Els mots d'aquestes llistes són noms excepte quan s'hi apunta una altra categoria gramatical.

— Mot en què l'adverbi along es combina amb un verb:

sing-alongesdeveniment en què els participants canten junts

— Mots en què els adverbis around iabout es combinen amb un verb:

knockaboutpetita balandra
layaboutdropo
runabout1 petita embarcació de motor2 cotxe petit i utilitari
runaroundrespostes evasives
turnabout1 acte de fer mitja volta2 canvi d'opinió, sobretot del públic
turnaround1 lloc per a fer el canvi de sentit2 canvi de direcció o d'opinió
walkaboutexcursió a peu
wraparound — adj. dit d'una cosa, sobretot indumentària, que n'envolta una altra

— Mot en què l'adverbi aside es combina amb un verb:

set-asidecosa reservada per a un ús especial

— Mots en què l'adverbi away es combina amb un verb:

breakaway adj. —1 dit d'una cosa dissenyada per a trencar-se fàcilment2 dit d'un grup o d'una persona que se separen sobtadament d'un grup
castawaynàufrag
flyaway — adj. dit de roba o de cabells portats sense lligar gaire per tal que es belluguin lliurement
getaway1 escapada2 lloc adient per a escapar-se
giveaway1 cosa que es dóna2 cosa que exposa el que hom vol amagar
hideawaylloc remot, difícil de trobar i sovint acollidor layawaypla de pagament fraccionat en què no es lliura la compra fins que s'hagi fet l'últim pagament.
runaway1 persona o animal que ha fugit de casa2 adj. descontrolat
stowawaypolissó (persona que s'embarca clandestinament)
takeaway1 concessió feta per un sindicat, sacrificant un benefici2 adj. dit d'un menjar que es consumeix fora de l'establiment on es compra
throwaway — adj. dit d'una cosa dissenyada per a llençar-se

— Mots en què l'adverbi back es combina amb un verb:

backbeatcontratemps (ritme en temps de 4/4 en què l'estrès cau en el segon i quart compassos)
backdropteló de fons
backfire — [motor] explosió avançada
comeback1 restabliment2 resposta aguda
drawbackdesavantatge
fallbackrecurs de seguretat
feedback1 acoblament2 observa-cions crítiques i constructives
kickback1 repurcussió2 retorn il·lícit d'una part de diners rebuts
paybackbenefici guanyat com a retorn d'una inversió o d'una acció
setbackcontratemps, revés
throwbackatavisme

— Mots en què l'adverbi by es combina amb un verb:

bypass1 variant (tram d'una carretera)2 operació coronària
drive-by adj. — dit d'una acte que es fa des d'un vehicle en moviment; drive-by shooting (tir fet des d'un cotxe)
standby1 persona de qui es pot fiar en una urgència2 cosa popular, de què hom es pot fiar 3 persona en una llista d'espera per a pujar en un avió

— Mots en què l'adverbi down es combina amb un verb:

bringdowndecepció
comedown1 baixa 2 decepció
breakdown1 interrupció, fracàs2 avaria3 col·lapse de la salut4 anàlisi de dades5 decomposició
clampdownimposició de restriccions o controls
countdowncompte enrere
crackdownimposició de restriccions o controls
downfalldaltabaix (esdeveniment calamitós), esfondrament
downloadbaixada (de fitxers d'un ordinador a l'altre)
downpouraiguat
downturnbaixa, caiguda, revés
letdowndecepció
meltdown1 acció de fondre el nucli d'un reactor nuclear a causa de sobreescalfament2 situació catastròfica
putdownmoc, repulsa
rubdownmassatge
rundownresum
showdownconfrontació decisiva

— Mots en què l'adverbi in es combina amb un verb:

break-in1 entrada en un edifici efectuada forçant una porta, una finestra, etc.2 període de prova en què s'avalua un nou empleat
cave-in1 esfondrament en una mina o un túnel2 acabament de resistència, sobretot per falta de coratge
drive-inautocinema
fade-infosa d'entrada
fill-insuplent
incomeingressos
inlet1 cala2 (mecànica) entrada
input1 (mecànica, electrònica) entrada2 informació contribuïda
lead-inintroducció
live-in adj. — dit de la persona que viu on treballa
login — (informàtica) inici de sessióplug-in — (informàtica) programa d'execució senzilla i opcional que vincula dos programes o dues aplicacions independents perquè es complementin
run-inbaralla, confrontació
shut-inpersona que no pot sortir a causa d'una malaltia
sit-inmanifestació en la qual els participants s'asseuen i es neguen a marxar
stand-inpersona, sobretot actor, que fa de substitut
tie-inlligam
trade-inobjecte que es dóna en pagament parcial per un altre de més nou
write-inun vot per a algú que no apareix a la llista dels candidats

— Mots en què l'adverbi off es combina amb un verb:

blastoffllançament, sobretot d'un coet
brushoffrebuig
castoffcosa descartada, rebutjada
cutoff1 terminació d'un període2 drecera o variant3 acte d'interrompre el proveïment d'alguna cosa
dropoff1 precipici2 baixada de qualitat
face-offconfrontació
kickoffxut inicial
knockoffcòpia pirata o imitació, sobretot de roba o de joies
layoffacte d'acomiadar temporalment per falta de feina
leadoff1 jugada inicial2 dit de la persona que inicia la jugada
liftoffmoviment inicial en què un coet s'aixeca de terra
offset1 element que compensa per un altre2 òfset
offshootrebrot que treu una planta
offspringprogènie, descendents
payoffpagament final; conclusió (d'un afer)
playoffcompetició o sèrie de competicions per a determinar el campionat
rip-off — (col·loq.) estafa
runoff1 sobreeixida2 elecció addicional per a resoldre un empat
sendoffcomiat
showofffatxenda (persona)
spinoffentitat nova derivada de la divisió d'una altra més gran
standoff1 empat2 situació en el qual les forces de dos oponents són iguals, que es neutralitzen
takeoff1 envol2 paròdia
tradeoffel sacrifici d'un benefici per un altre que es considera més desitjable
write-off1 un deute que no es pot cobrar 2 un vehicle sinistrat el valor del qual és menys que el cost de reparar-lo3 deducció fiscal

— Mots en què l'adverbi on es combina amb un verb:

carryon adj. — dit d'un equipatge prou petit per a poder portar a l'avió, a l'autobús, etc.
come-on1 incentiu, sobretot comercial2 (col·loq.) proposta romàntica
pull-onpeça de vestir sense botons, cremallera, etc, que es posa amb molta facilitat
put-onacte d'enganyar algú o burlar-se'n, per divertir-se
turn-oncosa que dóna plaer, il·lusió, etc.
walk-onpaper secundari en una obra de teatre, normalment sense diàleg; l'actor que fa aquest paper

— Mots en què l'adverbi out es combina amb un verb:

bailoutdiners que es proporcionen per a solucionar dificultats financeres
blackout1 falta d'il·luminació, sobretot deguda a una avaria elèctrica2 desmai
blowout1 ruptura sobtada d'un pneumàtic2 festa grossa3 victòria contundent
breakoutfuga sobtada
burnout1 avaria deguda a escalfament excessiu2 exhauriment físic o emocional
buyoutcompra de totes o de la majoria de les accions d'una empresa
carryout adj. — dit d'un menjar que es consumeix fora de l'establiment on es compra
checkout1 acte de sortir d'una hotel o d'un supermercat després de pagar el que es deu2 acte de treure llibres d'una biblioteca
closeoutacte de saldar (vendre amb rebaixa una mercaderia per esgotar-la)
cookoutun àpat fet i consumit a fora
cop-outacte de no complir un compromís o de no enfrontar-se a una dificultat
cutout1 cosa retallada2 fusible
dropoutpersona que abandona els estudis
fade-outfosa de sortida
fallout1 pluja radioactiva2 efecte secundari i indesitjable
handout1 coses que es donen a la gent necessitada2 informació que es distribueix a mà
hangoutun lloc molt concorregut
hideoutlloc d'amagar-se, sobretot un lloc remot on bandolers s'amaguen de les autoritats
holdoutnegociador que espera guanyar concessions negant-se a transigir knockout1 acte de deixar un oponent fora de combat2 (col·loq.) persona o cosa molt atractiva
layoutplànol
lockoutlocaut
lookout1 talaia2 persona que vigila
outcastpària
outcrycrit de protesta
outcomeresultat
outfit1 un joc d'eines per a un fi concret2 modelet
payoutpagament
phaseoutdiscontinuació gradual
printoutdocument imprimit
pulloutretirada, sobretot de tropes
readout presentació de data d'un ordinador
rolloutinauguració d'un nou producte o servei
sellout1 persona que es ven2 acte per al qual s'han venut totes les entrades
shakeoutfallida (deguda a la competència) d'empreses en un sector, sobretot quan el sector està sobresaturat
shootouttiroteig
shutout1 un partit en què un equip no marca2 locaut
stakeoutvigilància continuada (d'algú o d'algun lloc), sobretot policial
standoutpersona destacada per excel·lència
takeoutdit d'un menjar que es consumeix fora de l'establiment on es compra
turnout1 nombre de persones assistint a un esdeveniment2 una part més ample de la carretera on es pot aparcar
tryoutprova
walkout1 vaga2 acte d'anar-se'n d'un lloc com a senyal de protesta
washout1 fracàs2 erosió, sobretot d'un camí o d'una carretera
wipeoutdestrucció total
workoutexercici d'entrenament

— Mots en què l'adverbi over es combina amb un verb:

carryover1 cosa que resta d'un temps anterior2 suma anterior
changeovercanvi, transformació
crossover1 tipus de cable que connecta dos ordinadors2 aparell que filtra senyals elèctrics segons la frequència3 tipus de música que combina dos gèneres
flyover1 un vol a baixa altitud2 (br.) pas superior
hangoverressaca
holdovercosa que sobreviu des d'un temps anterior
layover parada feta en el curs d'un viatge, sobretot per raons d'horaris
leftoverresta (porció que no es fa servir)2 (pl.) menjar sobrer
makeovercanvi d'aspecte complet
overpasspas superior
pulloverjersei sense botons, cremallera, etc.
pushover1 cosa fàcil de fer2 persona fàcil de convèncer spilloverefecte secundari d'un esdeveniment no previst
stopoverparada feta en el curs d'un viatge
strikeoverdit del resultat de picar una lletra sobre una altra ja picada
switchovercanvi, sobretot d'un sistema a un altre
takeoveracte de prendre el poder d'una empresa, d'una organització, etc.
turnover1 rotació d'actius, d'estocs o de personal2 pastisset3 (esports) pèrdua de possessió, de la pilota
walkover1 victòria aconseguida fàcilment2 (gimnàstica) acte en què la gimnasta s'inclina cap endavant o cap endarrere, toca les mans a terra i arqueja les cames una després l'altra per sobre les mans acabant en posició dreta.

— Mots en què l'adverbi through es combina amb un verb:

breakthrough1 acte de superar un obstacle2 èxit important que prepara el terreny per a més avanços
follow-through1 acte de dur a terme un projecte ja començat2 seguiment; acte de continuar el swing (Termcat: Seqüència de moviments que executa el jugador per a colpejar la bola amb el bastó. El swing comprèn l'inici del cop, la pujada del bastó, la baixada del bastó i el seguiment després d'haver fet contacte amb un objecte.)
run-throughassaig sense interrupcions
see-through adj. — transparent
walk-through1 assaig breu i imperfecte d'una obra de teatre perquè els actors s'hi orientin2 explicació detallada, pas a pas, d'un procés, d'un procediment, etc.

— Mots en què l'adverbi up es combina amb un verb:

backup1 substitut de reserva2 còpia de seguretat3 acumulació (d'alguna cosa) que causa obstrucció
beat-upadj. — atrotinat
blowup1 explosió2 rampell de mal geni3 ampliació (d'una foto)
buildup1 acte d'acumular o d'augmentar2 lloança
call-upacte de cridar per fer el servei militar
checkupexàmen mèdic
cleanupneteja completa
close-up1 (foto) primer pla2 descripció íntima
cover-upestratègia per a impedir la publicació d'informació perjudicial a algú
crackup1 estavellament2 crisi nerviosa
flare-up1 esclat sobtat de llum2 repetició dels símptomes d'una malaltia
followupprosseguiment
foul-upfracàs; condició de confusió a causa d'incompetència
fuckup — (vulg.)1 fracàs; condició de confusió a causa d'incompetència2 sapastre
getupmodelet
hangupmania (aversió injustificada)
holdupatracament
hookupunió, ajuntament
letup1 alleujament, afluixament del pas2 pausa
lineup1 fila (de persones o coses)2 (esport) alineació
lockup1 garjola2 acte de tancar amb clau
makeup1 composició2 maquillatge3 examen de recuperació
markup1 quantitat que s'afegeix al preu d'un producte per produir un benefici2 marcadors que descriuen la composició d'un documentmix-up1 confusió2 barralla
mop-upoperació militar per a concloure una acció
pickup1 camioneta descoberta (camió petit amb cabina i l'àrea de càrrega oberta)2 captador de so (per a un instrument musical)
pileupcol·lisió greu entre tres o més vehicles
pinupfoto d'una persona atractiva per a penjar a la paret
pop-up1 anunci emergent2 llibre desplegable tridimensional
pull-updominació (tipus d'exercici)
pushupflexió (tipus d'exercici)
roundup1 recollida de bestiar2 detenció de sospitosos3 resum (de notícies)
screwupfracàs; condició de confusió a causa d'incompetència
setupmuntatge
shakeupreorganització dràstica (d'una empresa, d'una organització, etc.)
sit-uprull de tronc (abdominal)
slip-uperror
smashup col·lisió greu entre vehicles
start-up1 acte de posar en marxa2 nova empresa
stickupatracament
touchupacte de fer petits retocs
tune-upposada a punt
turnuppuny (part o allargament de la màniga que cobreix el puny)
upbeat1 anacrusi2 adj. optimístic
upbringingcriança i educació
upkeepmanteniment
uploadpujada (de fitxers d'un ordinador a un altre)
uprisingrevolta
walkuppis o despatx en un edifici sense ascensor
write-upreportatge

visca.com | Els phrasal verbs, pas a pas