visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 18
Pronoms relatius

Versió de la unitat 18 en Microsoft Word 97/2000/XP

Tres factors determinen l'ús dels pronoms relatius en anglès:

1) La funció gramatical del pronom en el context de la subordinada.
2) El caràcter de l'oració: especificativa (identificant l'antecedent) o explicativa (donant més informació sobre l'antecedent; se separa de l'oració principal mitjançant comes).
3) El tipus d'antecedent: personal o impersonal.

Heus ací un breu resum dels tipus de pronom relatiu i com s'expressen en anglès.

El pronom relatiu fa de subjecte o de complement
explicatiu personalsempre who
explicatiu impersonalsempre which
especificatiu subjecte personalwho (o that)
especificatiu subjecte impersonalthat (o which)

El pronom relatiu fa de complement preposicional
explicatiu (personal/impersonal)sempre who, whom/which
especificatiu (personal i impersonal)formal: who/which; col·loquial: no se sol traduir

El pronom relatiu té valor de genitiu
whose

El pronom relatiu és adverbial
where

El pronom relatiu fa de subjecte o de complement

Pronoms explicatius

El pronom relatiu personal explicatiu que fa de subjecte o de complement d'una subordinada és sempre who i l'impersonal és sempre which. Exemples:

Download MP3
Personal
1) La meva mare, que viu a Sitges, vindrà demà.
My mother, who lives in Sitges, is coming tomorrow.

2) El xicot de la Núria, que ahir vas conèixer, treballa a Roses.
Nuria's boyfriend, who you met yesterday, works in Roses.

Impersonal
3) El meu cotxe, que només té tres anys, no s'engega.
My car, which is only three years old, won't start.

4) Els nostres queviures, que acabàvem de comprar, van acabar escampats pel carrer.
Our groceries, which we had just bought, ended up all over the street.

Quan l'antecedent del pronom relatiu és una clàusula, l'anglès sempre fa servir which per a referir-s'hi. Exemples:

Download MP3
5) La Joana ha aprovat tots els exàmens, cosa que em sorprèn.
Joana has passed all her exams, which surprises me.

6) Havia tancat amb clau el lavabo, cosa que vam descobrir massa tard.
He had locked the bathroom door, which we discovered too late.

7) Van guanyar l'últim partit, cosa que els va donar el títol.
They won the final match, which gave them the title.

Pronoms especificatius

El pronom relatiu personal especificatiu que fa de subjecte d'una subordinada sol ser who (encara que també podem fer servir that) i el pronom relatiu impersonal sol ser that (encara que també podem fer servir which). En canvi, l'anglès generalment omet el pronom relatiu —tant si és personal com si és impersonal— quan aquest fa de complement directe en una oració de relatiu especificatiu. Exemples:

Download MP3
El pronom relatiu fa de subjecte
Personal
1) La noia que em talla els cabells es diu Marta.
The girl who cuts my hair is named Marta.

2) La gent que viu al camp acostuma a llevar-se d'hora.
People who live in the country usually get up early.

Impersonal
3) El cotxe que corre més és també el més car.
The car that goes the fastest is also the most expensive.

4) El camí que va cap a la seva granja va ser malmès per l'aigua.
The road that goes to their farm was washed out.


Ull viu!
És important de tenir en compte que el pronom relatiu que encapçala aquest tipus d'oració subordinada ja fa de subjecte i, per tant, seria un error de col·locar un pronom darrere seu. Així cal evitar expressions com The girl who she cuts my hair... i The car that it goes the fastest..., etc.


Download MP3
El pronom relatiu fa de complement
personal i impersonal (el pronom no es tradueix)
5) La noia que ahir a la nit vam conèixer es diu Glòria.
The girl we met last night is named Glòria.

6) Ningú que jo conegui no faria una cosa així.
No one I know would do such a thing.

7) Els plàtans que has comprat aquest matí són massa madurs.
The bananas you bought this morning are too ripe.

8) Faran servir els coneixements que han guanyat a la classe.
They will use the knowledge they have gained in class.

El pronom relatiu fa de complement preposicional

Pronoms explicatius

Tant si l'oració és personal com si és impersonal, hi ha dues maneres de construir expressions en què el pronom relatiu explicatiu fa de complement preposicional:

— molt formal: «prep. + who/which + subj. + verb»

— més usual: «who/which + subj. + verb + prep.»

Examples:

Download MP3
1) El meu germà gran, amb qui abans vivia, va emigrar al Pakistan.
My older brother, (formal: with whom I used to live / més usual: who I used to live with), emigrated to Pakistan.

2) L'estudi del govern, en què els ministres han treballat durant setmanes, es publicarà a Berlín.
The government study, (formal: on which the ministers have worked / més usual: which the ministers have worked on) for weeks, will be published in Berlin.

Esmentem també la construcció «expr. quantitativa + of whom/which», que és l'única construcció en anglès en què el mot whom és imprescindible. Exemples:

Download MP3
3) Vam conèixer els miners, la majoria dels quals eren polonesos.
We met the miners, most of whom were Polish.

4) Ens van oferir tres opcions, dues de les quals eren bones.
They offered us three options, two of which were good.

Pronoms especificatius

Tant si l'oració és personal com impersonal, hi ha tres maneres de construir expressions en què el pronom relatiu fa de complement preposicional:

— molt formal: «prep. + whom/which + subj. + verb»

— ús opcional del pronom: «who/which/that + subj. + verb + prep.»

— més usual: «subj. + verb + prep.»

Vegem ara com arribem a acabar amb la sintaxi més usual:

Download MP3
És l'home de qui depenem.
[calc] He is the man on whom we depend.
[desplacem a la dreta la prep.] He is the man whom we depend on.
[es pot prescindir del whom] He is the man we depend on.

En ares de la simplicitat, donarem només exemples de l'ús més usual:

Download MP3
1) Són els nens amb qui en Jaumet jugava abans.
They're the children Jaumet used to play with.

2) Ell ajuda tothom amb qui treballa.
He helps everyone he works with.

3) És aquest l'article de què parlàveu?
Is this the article you were talking about?

4) Aquest és el llum de què em queixava.
This is the light I was complaining about.

5) He comprat totes les pel⋅lícules en què ha actuat.
I've bought all the films he has acted in.

6) Ets la noia en qui somio.
You're the girl I dream about.

El pronom relatiu té valor de genitiu

En tots els casos en què els pronoms relatius tenen valor de genitiu s'accepta el pronom whose; és l'única solució possible per a les oracions personals i és la forma generalment preferida per a les impersonals. Notem que whose correspon al pronom relatiu castellà «cuyo». Exemples d'oracions explicatives i d'oracions especificatives:

Download MP3
1) Et presento l'Alba, la germana de la qual ja coneixes.
This is Alba, whose sister you already know.

2) Avui he conegut un home la dona del qual treballa amb la teva filla.
Today I met a man whose wife works with your daughter.

3) Veus aquell cotxe vell els neumàtics del qual són tots desinflats?
Do you see that old car whose tires are all flat?

Quan el pronom relatiu és adverbial

L'únic pronom relatiu adverbial que s'usa amb freqüència és where; el seu ús correspon al del relatiu català on. Exemples d'oracions explicatives i especificatives:

Download MP3
1) Ens vam mudar a Lleida, on la universitat m'havia ofert una feina.
We moved to Lleida, where the university had offered me a job.

2) És un riu on s'ha negat molta gent.
It's a river where many people have drowned.

3) Tots vàrem anar a fer bivac al Montseny, on encara hi havia neu.
We all went camping out in the Montseny area, where there was still some snow.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Aquesta és la casa que va ser construïda pel meu oncle.
2) És una fàbrica que genera molta contaminació.
3) La gent que vol votar haurà de fer cua.
4) Les noies que ahir a la nit vam conèixer ens han robat el cotxe.
5) Hem de tornar els llibres que ens van deixar.
6) Un home jove, el nom del qual [«cuyo nombre»] desconec, em va saludar.
7) Es va casar amb un home ric, cosa que no va sorprendre ningú.
8) No em va agradar el llibre que em va donar en Marc.
9) La mare d'en Joan, que viu a Escòcia, té sis néts.
10) Al poble on vaig néixer hi havia molts mariners.
11) Em van donar la carta, que de seguida (immediately) vaig llegir.
12) No m'agrada la gent que menja crispetes (popcorn) durant la pel·lícula.
13) No vaig veure amb qui parlaves.
14) Hi havia persones les vides de les quals [«cuyas vidas»] van ser canviades per sempre més (forever).
15) Vull parlar amb algú que sap com (knows how to) ensenyar idiomes.
16) La dona amb qui acabes de parlar és la meva advocada.
17) Si (Whether) és bo [ell] o no, depèn de la persona amb qui el comparis.
18) La coses que em molesten a mi, no molesten la meva dona (wife).
19) Aquest és el cotxe que porta el germà de la Neus.
20) Vam jugar contra el Sabadell, que ens va guanyar.
21) Vam jugar contra el Sabadell, a qui vam guanyar.
22) A la biblioteca no tenien el llibre que volia.
23) La noia que em va trucar és infermera.
24) La gent que té feina viu bé.
25) Aquest és un virus que causa càncer cervical (cervical cancer).
26) Aquestes són algunes de les preguntes que ens demanen els pacients.
27) Et necessito en la meva vida, que estaria buida sense el teu amor.
28) L'home alt, el nom del qual era Ramon, ens va ensenyar les ruïnes.
29) L'hospital on em tracten (treat) és molt modern.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil