visca.com | Anglès fàcil | CAPÍTOL VIII

Capítol VIII: Negacions i interrogacions
Exercicis interactius

Traduïu en anglès les setze afirmacions següents; després convertiu-les a negacions, interrogacions i preguntes negatives. Exemple:

Necessita un cotxe nou.
Af: He needs a new car.
Neg: He does not (o doesn't) need a new car.
Preg: Does he need a new car?
Preg neg: Doesn't he (o Does he not) need a new car?

No cal emplenar tots els camps alhora; es poden anar omplint d'un a un i, en prémer el teclat de retorn, es veurà si la resposta és correcta o no.
Es poden fer servir contraccions, però l'ús de les majúscules i de la puntuació ha de ser correcte!


1) Hi vam estar d'acord. (Nota: El mot hi no es tradueix.)
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

2) Cada dissabte comprem verdures. (Nota: Comencem amb el subjecte!)
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

3) Està llegint el diari (newspaper) [ell].
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

4) Has escrit el missatge.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

5) Heu après la lliçó.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

6) Estan sopant.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

7) Ahir van jugar [comencem amb el subjecte].
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

8) Fumo una pipa.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

9) Han esmorzat.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

10) Van dormir tot el dia.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

11) Està fent (do) els deures [ell].
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

12) Té problemes [ella].
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

13) Em van entendre.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

14) Han posat els plats a (on the) taula.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

15) Volen una vida fàcil.
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:

16) Han sentit les notícies (the news).
Af:
Neg:
Preg:
Preg neg:


visca.com | Anglès fàcil | CAPÍTOL VIII