visca.com | Comentaris | Arxius |

Arxius de gener de 2017

1) (say something) in the same breathdir dues coses contradictòries, l'una darrere l'altra (ex.: She said it was important, but in the same breath said not to worry about it = Va dir que era important, però, tot seguit, que no me'n preocupés)

2) a lump in one's throatun nus a la gola (ex.: Every time I hear this song I get a lump in my throat = Cada vegada que sento aquesta cançó se'm fa un nus a la gola)

3) across-the-boardincloent-hi o implicant-hi tots els membres (ex.: An across-the-board tax hike = Un increment d'impostos global, per a tots)

4) ahead of timeabans d'hora (ex.: We finished the project ahead of time = Vam acabar el projecte abans d'hora)

5) at loggerheadsbarallats (ex.: The cousins were at loggerheads over the inheritance = Els cosins estaven barallats per la herència)

6) at/in one sittingd'una tirada (ex.: I read the book in one sitting = Vaig llegir el llibre d'una tirada)

7) bang/beat one's head against a brick walldonar cops de cap a la paret; estirar-se els cabells; voler fer entrar el clau per la cabota (ex.: Trying to talk sense to him is like banging your head against a brick wall = Intentar parlar-li amb seny és com donar-te cops de cap a la paret)

8) be in for ittocar el rebre (ex.: Now you're really in for it! = Ara sí t'ha tocat el rebre!)

9) catch-22una regla autocontradictòria (ex.: Si ets boig no pots entrar en combat, però si et negues a entrar en combat, això és una prova que no ets boig, i així ho has de fer: «catch-22».)

10) bite someone's head offcontestar a algú amb paraules agres, molt maleducadament; engegar a prendre pel cul algú (ex.: She must be in a bad mood; when I asked her for help she bit my head off = Deu estar de mal humor; quan li he demanat ajut m'ha engegat a prendre pel cul)

11) bring something to a headfer que un problema, desavinença, etc., arribi a un punt crític (ex.: The incident brought the struggle to a head = L'incident va fer que la lluita arribés a un punt crític)

12) turn someone's headamb afalacs, fer pujar els fums a algú (ex.: Such flattery is bound to turn his head = És inevitable que tanta adulació li faci pujar els fums)

13) blood is thicker than waterla sang tira molt (ex.: I should have got the promotion, but blood is thicker than water: the boss's son-in-law got it = Hauria d'haver obtingut la promoció, però la sang tira molt; el gendre del cap la va obtenir)

14) wake-up call1 trucada despertador 2 toc d'alerta (ex.: He used to drink and drive, but nearly hitting a pedestrian was a wake-up call = Abans bevia i conduïa, però gairebé atropellar un vianant va ser un toc d'alerta)

15) bury/hide one's head in the sandamagar el cap sota l'ala (ex.: When hard decisions have to be made he always buries his head in the sand = Quan s'han de prendre decisions difícils, sempre amaga el cap sota l'ala)

16) can't waitfer molta il·lusió; esperar amb candeletes (ex.: I can't wait to see you tomorrow = Em fa molta il·lusió veure't demà, espero amb candeletes veure't demà)

17) cash on the barrelheaddiners al comptat (ex.: Pay me now, cash on the barrelhead! = Pagueu-me ara, diners al comptat!)

18) clear-headedcoherent, lúcid, perspicaç (ex.: We need a simple, clear-headed explanation of what he plans to do = Ens cal una explicació senzilla i coherent del que pensa fer)

19) come out of the woodworksortir de llocs obscurs, sovint en abundància (ex.: Since he won the lottery, old friends have been coming out of the woodwork = Des que va guanyar la loteria, cada dos per tres es presenten els vells amics)

20) corner the marketacaparar [adquirir i retenir (d'una mercaderia) una gran quantitat a fi de modificar-ne el preu en el mercat] (ex.: He tried to corner the silver market = Intentava acaparar la plata)

visca.com | Comentaris | Arxius |