visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2017

21) eleventh-hourin extremis (ex.: an eleventh-hour agreement = un acord in extremis)

22) for short[hipocorístic] per abreujar (ex.: His name is Ronald, Ron for short = Es diu Ronald, per abreujar, Ron)

23) from scratch1 [començar] de cap i de nou, de zero (ex.: Start from scratch = Fer foc nou) 2 [cuinar] amb ingredients no prefabricats

24) get carried awayperdre el món de vista, entusiasmar-se massa (ex.: Does power make people get carried away? = El poder fa que la gent perdi el món de vista?)

25) that's whyper això (ex.: That's why we're here = És per això que som aquí)

26) for crying out loud!per l'amor de Déu! (ex.: For crying out loud! Can't you do anything right? = Per l'amor de Déu! No pots fer res bé?)

27) die-hard[adj.] incondicional, intransigent (ex.: die-hard fans = aficionats incondicionals)

28) get something through one's headfer-se la idea; entendre alguna cosa (ex.: I can't get it through my head that she's left me = No puc fer-me la idea que m'ha deixat)

29) get the better/best ofsuperar, vèncer (ex.: My emotions got the better/best of my common sense = Les meves emocions superaven el meu sentit comú)

30) get the go-aheadrebre (el permís / el vist-i-plau) (ex.: GlaxoSmithKline has got the go-ahead to market Trizivir = GlaxoSmithKline ha rebut el permís per a posar a la venda Trizifir)

31) go over someone's headrecórrer a una autoritat superior (ex.: If the foreman won't listen to me I'll go over his head = Si el capatàs no m'escolta recorreré a una autoritat superior)

32) grass-roots[política] de nivell local (ex.: grass-roots groups = gent que s'organitza a nivell local per fer política)

33) eat one's heart outes diu quan algú es burla d'un altra persona, fanfarronejant d'haver-la superat (ex.: Eat your heart out, Mou, Barça has won again = Ja et pots fotre cops de cap a la paret, Mou, el Barça ha tornat a guanyar)

34) hang one's headsentir vergonya, anar capcot (ex.: You shouldn't hang your head; you've done your best = No hauries de sentir vergonya; ho has fet el millor que has pogut)

35) hardheadedtossut, pràctic (ex.: They're the perfect couple: a hardheaded woman and a softhearted man = Són la parella perfecta: una dona tossuda i pràctica i un home de cor tou)

36) have a (good) head forser bo en (ex.: I have a good head for figures = Sóc bo en matemàtiques)

37) in the throes of1 enmig d'una cosa o projecte complex, esgotador (ex.: In the throes of a housing crisis = Enmig d'una crisi immobilària) 2 afectat per una emoció forta (ex.: in the throes of passion = encegat per la passió)

38) in the worst waytenir moltíssimes ganes (ex.: I want to see her again in the worst way = Tinc moltíssimes ganes de tornar-la a veure)

39) it's about time!ja era hora! (exs.: It's about time you got here! = Ja era hora que arribéssiu!; It's about time someone told the truth! = Ja era hora que algú digués la veritat!)

40) just so1 perfecte, exactament així (ex.: In our flat my wife likes everything to be just so = A casa nostra la meva dona vol que tot sigui perfecte) 2 sempre que [+ subjuntiu] (ex.: Just so you understand me = Sempre que m'entenguis)

40) just so1 perfecte, exactament així (ex.: In our flat my wife likes everything to be just so = A casa nostra la meva dona vol que tot sigui perfecte) 2 sempre que [+ subjuntiu] (ex.: Just so you understand me = Sempre que m'entenguis)

40) just so1 perfecte, exactament així (ex.: In our flat my wife likes everything to be just so = A casa nostra la meva dona vol que tot sigui perfecte) 2 sempre que [+ subjuntiu] (ex.: Just so you understand me = Sempre que m'entenguis)

41) keystoneclau de volta (ex.: Customer service is the keystone of Amazon's success = Servei al client és la clau de volta de l'èxit d'Amazon)

42) like nobody's businessmolt bé, molt ràpidament (ex.: He can play the sax like nobody's business = Toca molt bé el saxo)

43) long gonedit d'una cosa o persona que fa temps/estona que no hi és (ex.: The thieves are long gone = Fa temps que els lladres han fumut el camp)

44) off the top of one's headespontàniament, sense pensar (ex.: I can't think of any examples off the top of my head = No puc pensar en cap exemple ara mateix, espontàniament.)

visca.com | Comentaris | Arxius