visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de maig de 2017 de «An Idiom a Day»

100) give a hundred ten percentposar-hi el coll, fer un esforç especial (ex.: If we want this business to make headway, we'll have to give it a hundred ten percent = Si volem que el negoci rutlli, hi haurem de posar el coll)

101) baker's dozenuna dotzena de frare (tretze) (ex.: The new bakery always gives you a baker's dozen of rolls = De panets, la nova fleca sempre te'n dóna una dotzena de frare)

102) by the scorea grapats, a dojo, a balquena, a cabassos (ex.: I have heartaches by the hundreds, troubles by the score, every day you love me less, each day I love you more = Tinc centenars d'afliccions, problemes a grapats, cada dia m'estimes menys i jo t'estimo més)

103) forty winksbecaina breu (ex.: Let me grab forty winks and I'll pick you up in an hour = Deixa'm fer una [petita becaina / becaineta] i et passaré a buscar d'aquí a una hora)

104) at sixes and sevensdesgavellat, fet un desastre (ex.: Since Mother has been on vacation, everything has been at sixes and sevens = Des que la mare està de vacances tot està desgavellat)

105) dressed to the ninesanar/vestir de vint-i-un botó, de fil de vint, d'etiqueta (ex.: For the film's premiere we all dressed to the nines = Per l'estrena de la pel·lícula tots anàvem de vint-i-un botó)

106) in a split seconden un (batre d'ulls / dir Jesús / tres i no res) (ex.: Subliminal messages disappear in a split second = Missatges subliminars desapareixen en un batre d'ulls)

107) a mile a minutemolt de pressa; a presses i corruixes (ex.: He was talking a mile a minute and no one else could get a word in edgewise = Parlava molt de pressa i ningú més no podia dir res)

108) at the eleventh houra l'últim moment, in extremis (ex.: We never get around to paying our bills until the eleventh hour = Mai no trobem temps per a pagar les factures fins a l'últim moment)

109) a nine days' wonderfoc d'encenalls; tema que interessa al públic durant poc temps (ex.: Their popularity turned out to be nothing but a nine days' wonder = Va resultar que la seva popularitat no era res més que un foc d'encenalls)

110) (a month of Sundays / donkey's years)molt temps (ex.: We haven't seen our lawyer in [a month of Sundays / donkey's years] = Fa molt temps que no veiem el nostre advocat)

111) at the turn of the centuryal canvi de segle; al final d'un segle i al principi del que ve (ex.: My family moved to Catalonia at the turn of the century = La meva família es va traslladar a Catalunya al [canvi de / començament del] segle)

112) break new groundtrencar esquemes, innovar, fer descobriments o invents nous (ex.: He's an artist that has always broken new ground = És un artista que sempre ha trencat esquemes)

113) make a break for itintentar escapar-se (ex.: When the guard turned his back the prisoner made a break for it = Quan el guàrdia se li va girar d'esquena, el presoner intentà escapar-se)

114) break evensortir-ne sense guanyar ni perdre res; fer la pau (ex.: Some of the books we publish barely sell enough copies to break even = Amb alguns dels llibres que editem amb prou feines [sortim sense guanyar ni perdre res / recuperem els diners invertits / fem la pau])

115) break a leg!molta merda! (ex.: When you wish an actor luck you say "break a leg!" = Quan desitges sort a un actor dius "molta merda!")

116) go for brokejugar-se el tot pel tot (ex.: It's your last chance; you'd better go for broke! = És la teva última oportunitat; val més que t'ho juguis tot pel tot!)

117) broken reedfigaflor; persona dèbil i poc fiable (ex.: You can't rely on my brother, he's a broken reed = No et pots refiar del meu germà, és un figaflor)

118) Adam's applenou del coll (ex.: Is it true that only men have Adam's apples? = És cert que només els homes tenen la nou de coll?)

119) life is just a bowl of cherriesla vida és una meravella (ex.: Live, laugh and have a good time, life is just a bowl of cherries! = Viviu, rieu i passeu-vos-ho bé, la vida és una meravella!)

120) nutty as a fruitcaketocat de l'ala (ex.: Professor Soboli is nutty as a fruitcake = El professor Soboli està tocat de l'ala)

121) the apple of someone's eyela nineta dels ulls, l'aleta del cor (ex.: Keep me as the apple of your eye = Guarda'm com la nineta de l'ull)

122) upset the apple carttirar (alguna cosa) per terra; provocar desordre (ex.: We've finally reached an agreement; don't upset the apple cart! = Per fi ens hem posat d'acord; no ho tiris tot per terra!)

123) go bananastornar-se boig, perdre l'oremus (ex.: When her hard drive failed she went bananas = Quan el seu disc dur va fallar es va tornar boja)

124) let sleeping dogs liedeixar les coses tal com estan; valer més no remenar-ho (ex.: I don't want him to get angry again; we'd better let sleeping dogs lie = No vull que es torni a enfadar; val més que deixem les coses tal com estan)

125) be/fall asleep at the switchser negligent, no complir un deure important (ex.: If the doctor hadn't been asleep at the switch, she'd have realized I had polymyalgia = Si la metgessa no hagués estat negligent, s'hauria adonat que tenia polimiàlgia)

126) not lose sleep overno preocupar-se'n (ex.: It's too bad you failed the exam, but I wouldn't lose any sleep over it = És una llàstima que hagis suspès l'examen, però no me'n preocuparia gaire)

visca.com | Comentaris | Arxius