visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juny de 2017 de «An Idiom a Day»


127) sleep on itconsultar-ho amb el coixí (ex.: We don't have to decide now, let's sleep on it = No ens cal decidir-ho ara, consultem-ho amb el coixí)

128) sleep tight!que dormis bé! (ex.: "Nighty-night, sleep tight, don't let the bedbugs bite" = "Bones nones, que dormis bé, no deixis que et piquin les xinxes")

129) sleepyheaddormilega (ex.: "Hey sleepyhead! Get on the ball!" = "Apa, dormilega! Espavila't!")

130) be/feel right as raintrobar-se perfectament (ex.: She had a mild stroke, but two weeks later she was right as rain = Va tenir un ictus lleu, però dues setmanes més tard es trobava perfectament)

131) chase rainbowssomiar truites (ex.: My friends thought I would never make it as an actor, that I was just chasing rainbows = Els meus amics pensaven que mai no tindria èxit com a actor, que només somiava truites)

132) it never rains but it pourssempre plou sobre mullat (ex.: First they reduced the frequency of the service, and since it never rains but it pours, now the drivers are out on strike! = Primer van reduir la freqüència del servei, i com que sempre plou sobre mullat, ara els conductors fan vaga!)

133) rain cats and dogsploure a (bots i barrals / semalades) (ex.: You can't leave now; don't you see it's raining cats and dogs? = Ara no podeu marxar; no veieu que plou a bots i barrals?)

134) save something for a rainy dayguardar una poma per a la set (no gastar, no consumir, etc., totalment una cosa prevenint una eventual necessitat futura) (ex.: My granny always told me to save something for a rainy day = La meva àvia sempre em deia que guardés una poma per a la set)

135) take a rain checkdeclinar una oferta tot i demanant que es pugui acceptar més endavant (ex.: I wish we could join you, but we'll have to take a rain check = Tant de bo que poguéssim acompanyar-vos, però a veure si ho podem fer un altre dia)

136) black eyeull de vellut (ex.: That's some black eye you've got there! = Déu n'hi do, aquest ull de vellut teu!)

137) the pot calling the kettle blackel corb diu negra a la garsa (ex.: Joan says you're stingy? Talk about the pot calling the kettle black! = En Joan diu que ets garrepa? Això sí que és un cas del corb que diu negra a la garsa!)

138) in black and whiteper escrit (ex.: If I were you, I wouldn't trust them; insist on a contract in black and white = Si fos de tu, no em fiaria d'ells; exigeix-los un contracte per escrit)

139) give someone gray hairfer a algú (sobretot als pares) la guitza (ex.: These shenanigans of yours are giving your folks gray hair = Aquestes pallassades teves fan la guitza als teus pares)

140) white elephant1 cosa extraordinària i sovint cara, però de valor dubtós 2 qualsevol objecte a casa que fa embalum, que fa més nosa que servei (ex.: That modern sculpture your mother gave us is a real white elephant! = Aquesta escultura moderna que ens va regalar la teva mare fa més nosa que servei!)

141) white liementida pietosa (ex.: Everyone says it's okay to tell a white lie sometimes, but nobody wants to get told one = Tothom diu que a vegades està bé de dir una mentida pietosa, però ningú vol que li'n diguin cap)

142) child's playbufar i fer ampolles (ex.: For Joan, passing the English test was child's play = Per a Joan, aprovar l'examen d'anglès va ser bufar i fer ampolles)

143) play dumbfer el dissimulat, fer l'orni, fer veure que no s'entén (ex.: He always played dumb whenever people brought up politics = Sempre feia l'orni quan la gent començava a parlar de la política)

144) play hard to getfer-se pregar (ex.: He needed the job so he couldn't afford to play hard to get = Necessitava la feina; per tant, no es podia permetre fer-se pregar)

145) play possumfer veure que està dormint o que és mort; fer el mort (ex.: When the shooting started, we played possum = Quan començaren a disparar, vam fer veure que érem morts)

146) play the fieldsortir amb persones diverses, sense comprometre's (ex.: He's only twenty-two; it's good he's playing the field = Només té vint-i-dos anys; és bo que surti amb diverses noies)

147) play footsiefer carícies clandestines amb els peus sota la taula (ex.: During dinner I'm sure they were playing footsie = Estic segur que durant el sopar es feien carícies amb els peus sota la taula)

148) in the worksen preparació (ex.: He's written three books and has another in the works = Ha escrit tres llibres i en té un altre en preparació)

149) dead-end jobfeina sense futur (ex.: Get an education or you'll end up with a dead-end job, like your father = Estudia o acabaràs com el teu pare, amb una feina sense futur)

150) odd jobstreballs diversos (ex.: He doesn't have much ambition; he makes a living doing odd jobs = No té gaire ambició; es guanya la vida fent treballs diversos)

151) put-up jobengany, martingala, assumpte fraudulent (ex.: The want ad turned out to be a put-up job = L'oferta de feina va resultar ser un engany)

152) lie down on the jobno fer la feina que pertoca (ex.: You can't fire civil servants even if they lie down on the job = No pots despatxar els funcionaris encara que no facin la feina que els pertoca)

visca.com | Comentaris | Arxius