visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de novembre de 2017 de «An Idiom a Day»


232) hang fireestar a l'espera (ex.: Our project is hanging fire until we get our loan approved = El nostre projecte està a l'espera que ens concedeixin el préstec)

233) set the world on firefer forrolla/soroll; tenir un gran èxit (ex.: Their music is pleasant, but I doubt it's going to set the world on fire = La música que fan és agradable, però dubto que faci gaire forrolla)

234) the fat is in the fireels problemes estan a punt de produir-se (ex.: Puigdemont has declared Catalan independence? Now the fat is really in the fire! = Puigdemont ha declarat la independència de Catalunya? Ara sí que la ballarem!)

235) have many irons in the fire tocar moltes tecles, ocupar-se en tota mena de coses (ex.: He has so many irons in the fire that he only sleeps four hours a night = Toca tantes tecles que, a la nit, només dorm quatre hores)

236) stand one's groundmantenir-se ferm, no rendir-se (ex.: The bully threatened him, but little Billy stood his ground = El pinxo el va amenaçar, però el petit Billy es va mantenir ferm)

237) on shaky grounden perill; en una posició delicada, espinosa (ex.: After three straight losses, the coach's job was on shaky ground = Després de tres derrotes consecutives, la feina de l'entrenador era en perill)

238) hit the ground runningen una nova activitat, treballar-hi de valent immediatament (ex.: She hit the ground running in her new job, signing up three new clients in a week = Des del primer moment, ella va treballar de valent en la nova feina: en una setmana va aconseguir tres nous clients.)

239) gain groundguanyar terreny, progressar (ex.: In rural areas, agritourism is gaining ground = A les àrees rurals, l'agroturisme guanya terreny)

240) keep an ear to the groundestar a l'aguait, fer l'ull viu (ex.: I'll keep an ear to the ground and let you know if I hear of any opportunities = Estaré a l'aguait i si tinc notícia de cap oportunitat, t'ho faré saber)

241) come down to earthtocar de peus a terra (ex.: It's about time we came down to earth and began making serious plans for the future = Ja era hora que toquéssim de peus a terra i comencéssim a fer propostes pràctiques per al futur)

242) get cold feetagafar por, acollonir-se (ex.: The bride got cold feet and fled from the church = La núvia va agafar por i fugí de l'església)

243) cold snaptemps fred, sobtat i breu (ex.: Last night there was a cold snap and now my car won't start = Aquesta nit ha arribat el fred de sobte i ara no se m'engega el cotxe)

244) make one's blood run coldfer que algú tremoli de por; fer glaçar-se la sang a les venes (ex.: I heard a scream that made my blood run cold = Vaig sentir un xiscle que em va (fer tremolar de por / glaçar la sang a les venes)

245) in cold blooda sang freda (ex.: The assassin killed the senator in cold blood = El sicari assassinà el senador a sang freda)

246) have/get something down cold [am.]aprendre alguna cosa a la perfecció (ex.: The sax player told them not to worry: he had the piece down cold = El saxofonista els va dir que no es preocupesssin, que havia après la peça a la perfecció)

247) cold turkeydeixar una addicció de cop, sense ajut mèdic (ex.: He believed he could overcome his addiction by going cold turkey = Creia que podria superar la seva addicció deixant-la de cop, sense ajut mèdic)

248) get in hot waterficar-se/trobar-se en un mal pas (ex.: He got in hot water over some photos he published without permission = Es va trobar en un mal pas per unes fotos que va publicar sense permís)

249) hot airxerrameca, paraules exagerades i buides de sentit (ex.: You can't believe a word he says, it's all hot air = No pots creure res del que diu, tot és xerrameca)

250) hot off the pressacabat de sortir de la premsa (ex.: Our new novel is hot off the press and now available at amazon.es = Acaba de sortir la nostra nova novel·la i ara està disponible a amazon.es)

251) hot-temperedde mal geni, de geni fort (ex.: Tomàs is hot-tempered and will start a fight with anyone who makes him angry = En Tomàs té mal geni i tindrà raons amb qualsevol que el faci enfadar)

252) hot potatoqüestió difícil i comprometedora (ex.: Budget cutting is a hot potato nobody wants to handle = La retallada pressupostària és una qüestió difícil que ningú no vol tractar)

253) have the hots for [vulg.] — tenir desig carnal per (ex.: Everyone knew that she had the hots for me = Tothom sabia que ella se’m volia tirar)

254) music to one's earscosa que ve molt de gust de sentir; a bodes em convides (ex.: The president's mention of women's rights was music to my ears = Em venia molt de gust sentir el president fer esment als drets de la dona)

255) face the musicsuportar les conseqüències (ex.: He's pulled this scam once too often and now he'll have to face the music = Ha repetit massa aquesta estafa i ara ha de suportar-ne les conseqüències)

256) sheet musicpartitura (ex.: Many musicians can't play without sheet music = Molts músics no poden tocar sense partitura)

257) carry a tunecantar sense desafinar (ex.: Don't you think their singer should at least be able to carry a tune? = No penses que el cantant, com a mínim, hauria de poder cantar sense desafinar?)

visca.com | Comentaris | Arxius