visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2018 de «An Idiom a Day»


258) change one's tunecanviar d'actitud, sobretot adoptant una postura més humil (ex.: When we confront him with the evidence he'll have to change his tune = Quan l'afrontem amb l'evidència haurà de canviar d'actitud)

259) song and danceromanço; explicació enganyosa, que amaga la veritat (ex.: His excuse for missing the meeting was the same old song and dance about traffic = La seva excusa per no haver anat a la reunió era el romanço del trànsit, com sempre)

260) be/stay on the wagonabstenir-se de l'alcohol (ex.: She finally left him because he couldn't stay on the wagon = Al final, ella el va deixar perquè ell no es podia estar de l'alcohol)

261) hair of the dog that bit youuna mica d'alcohol, que va bé per a la ressaca (ex.: What a night! This morning I'm going to put a bit of cognac in my coffee because I need some hair of the dog that bit me = Quina nit! Aquest matí prendré un cigaló, ja que una mica d'alcohol va bé per a la ressaca)

262) hard liquorlicor espirituós, beguda alcohòlica destil·lada (ex.: Wine and beer are healthy, my son, but avoid hard liquor = El vi i la cervesa són saludables, fill meu, però evita els licors forts)

263) get drunk/high/stoned/tight/loaded/plastered/bombedanar begut/embriac/gat/mau/pet; anar calent d'orell[a/es] (ex.: In some countries getting drunk isn't looked down on = En alguns països no és mal vist anar begut)

264) drink someone under the tablemostrar-se menys ebri que un company que és notablement afectat per la beguda (ex.: Don't try to keep up with the Russians! They'll drink you under the table = No intentis seguir el ritme dels russos! Beuran més que tu sense mostrar-ne els efectes)

265) cry in one's beerfer el ploraner, sentir compassió per si mateix (ex.: So your girlfriend has left you; crying in your beer won't bring her back = I què, si la teva xicota t'ha deixat? Fer el ploraner no farà que torni)

266) no use crying over spilt milkDéu nos en guard d'un ja està fet; no val la pena lamentar el que no es pot canviar (ex.: I regretted that decision for a long time, but there's no use crying over spilt milk = Em vaig penedir d'aquella decisió durant molt de temps, però Déu nos en guard d'un ja està fet)

267) to look like the cat that got the cream [br.]vessar de satisfacció (ex.: When Johan looks like the cat that got the cream, watch out! = Quan en Joan fa cara de pasqües, vigila!)

268) the cream of the cropla flor i nata, el bo i millor (ex.: They introduced us to the cream of the crop of the Barcelona music scene = Ens van presentar a la flor i nata de l'escena musical barcelonina)

269) bread and butter lettercarta de agraïment [que expressa gratitud per l'hospitalitat] (ex.: My mother always insisted I write a bread and butter letter when I'd stayed overnight with friends = La meva mare sempre insistia que escrivís una carta d'agraïment quan havia passat la nit a casa d'uns amics)

270) butter wouldn't melt in his mouthfer d'innocent, fer de gata maula (ex.: He smiles sweetly, like butter wouldn't melt in his mouth, but don't trust him! = Somriu dolçament, però fa de gata maula; no te'n fiïs!)

271) butter-fingerssapastre nat, matusser; algú propens a deixar caure les coses (ex.: Sorry I broke your vase; I've always been a butterfingers = Em sap greu d'haver-te trencat el gerro; sempre he estat un sapastre nat)

272) get a taste of one's own medicinepagar o ser pagat amb la mateixa moneda; rebre el mateix maltractament que hom ha donat a l'altre (ex.: He was a womanizer and he got a taste of his own medicine when his wife slept with another man = Era un infidel i va ser pagat amb la mateixa moneda quan la seva dona dormí amb un altre) [Nota: pagar algú amb la mateixa moneda = give someone a taste of their own medicine]

273) get carried awayperdre el món de vista, entusiasmar-se massa (ex.: We started kissing and before we knew it we just got carried away = Ens començàrem a fer petons i abans que ens n'adonéssim vam perdre el món de vista)

274) get hot under the collarempipar-se, enfadar-se (ex.: My boss has a tendency to get hot under the collar when things go wrong = El meu cap té una tendència a empipar-se quan les coses no van com cal)

275) get in on the ground floorser una de les primeres persones de participar en una oportunitat econòmica (ex.: By investing early in the startup, he was able to get in on the ground floor = Invertint de bon començament en l'empresa emergent va poder aprofitar l'avinentesa per a fer calés)

276) get in touch withcontactar amb (ex.: Who should I get in touch with if I have any questions? = Amb qui hauria de contactar si tinc preguntes?)

277) get on the ballespavilar-se (ex.: If you don't get on the ball you're going to be left behind = Si no t'espaviles et deixaran enrere)

visca.com | Comentaris | Arxius