visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de gener de 2018 de «An Idiom a Day»


278) one man's meat is another man's poisonsobre gustos no hi ha res escrit (ex.: "He's enthralled by the opportunity to study maggots." "Really? Well, one man's meat is another man's poison" = —Li encanta l'oportunitat d'estudiar cucs. —Ah sí? Doncs, sobre gustos no hi ha res escrit)

279) best manpadrí de casament (ex.: Whoever the best man is, it's the bride's father who walks her down the aisle = Sigui qui sigui el padrí, qui acompanya la núvia a l'altar és el pare d'ella)

280) to a mancom un sol home; unànimement; totes les persones sense excepció (ex.: They agreed to a man that they would attack an hour before dawn = Estaven d'acord, tots com un sol home, que atacarien una hora abans de l'alba)

281) man of meanshome acabalat (ex.: He was a man of means, without problems of an economic nature = Era un home acabalat, sense problemes d'índole econòmica)

282) hatchet manpersona que s’ocupa de dur a terme tasques polèmiques o desagradables (ex.: He was the president's hatchet man, cutting costs by firing workers = Era el "gestor sicari" del president, que retallava despeses acomiadant treballadors)

283) con man (confidence man)estafador (ex.: Don't trust that fellow; my sister says he's a con man = No et fiïs d'aquest paio; la meva germana diu que és un estafador)

284) come down to earthtocar de peus a terra (ex.: It's about time we came down to earth and began making serious plans for the future = Ja era hora que toquéssim de peus a terra i comencéssim a fer propostes pràctiques per al futur)

285) what on earth?què caram? (ex.: What on earth is going on in here? = Què caram està passant aquí?)

286) cost the earthcostar (molt car / un ull de la cara / un ronyó) (ex.: Those pearls she's wearing must have cost the earth! = Aquelles perles que porta devien costar molt cares!)

287) the scum of the earthl'escòria (ex.: Child molesters are the scum of the earth = Els abusadors d'infants són l'escòria de la societat)

288) move heaven and earthremoure cel i terra, fer mans i mànigues (ex.: He would have moved heaven and earth to get tickets for that concert = Hauria remogut cel i terra per aconseguir entrades d'aquell concert)

289) run to earthlocalitzar i capturar (ex.: After three months, the thieves were finally run to earth in Alaska = Després de tres mesos, els lladres van ser localitzats i capturats a Alaska)

290) in the open aira l'aire lliure, a sol i serena (ex.: We'll let the ratafia settle in the open air for forty days = Deixarem reposar la ratafia, a sol i serena, durant quaranta dies)

291) take to the airposar-se a volar, alçar/aixecar al vol (ex.: When birds feel threatened, they take to the air = Quan els ocells se senten amenaçats, es posen a volar)

292) up in the airen l'aire (ex.: The topic of their final project is still up in the air = El tema del seu projecte final encara és en l'aire)

293) walking on airno veure-hi de cap ull, al setè cel (ex.: He's been walking on air ever since she agreed to marry him = D'ençà que ella acceptà de casar-s'hi, ell no hi veu de cap ull)

294) vanish into thin airdesaparèixer sense deixar rastre (ex.: Why did the Malaysia Airlines flight vanish into thin air? = Per què va desaparèixer sense deixar rastre el vol de Malaysia Airlines?)

295) build castles in (the air / Spain)somiar truites (ex.: They wasted their time building castles in (the air / Spain) = Perdien el temps somiant truites)

296) fuddy-duddypersona amb idees i costums carques, persona carrinclona (ex.: This building is full of old fuddy-duddies = Aquest edifici és ple de vells carrinclons)

297) hanky-pankyrelacions sexuals clandestins; trampes clandestines (ex.: We traveled together, but there was no hanky-panky = Vàrem viatjar junts, però no va haver-hi res entre nosaltres)

298) shilly-shallyvacil·lar, dubtar, estar indecís (ex.: I made my choice and stood by it, but you shilly-shally between both sides = Vaig prendre la meva decisió i la vaig defensar, però tu vacil·les entre les dues possibilitats)

visca.com | Comentaris