visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2018 de «An Idiom a Day»


299) get the heebie-jeebiesestar amb l'ai al cor (ex.: He always gets the heebie-jeebies when Barça plays an important match = Sempre està amb l'ai al cor quan el Barça juga un partit important)

300) harum-scarumtemerari, desgavellat (ex.: His harum-scarum friends took him to the sleaziest bars in town = Els seus amics esbojarrats el portaven als bars més rònecs del poble)

301) chock-a-blockple (com un ou / de gom a gom); no cabre-hi una agulla (ex.: The airport was chock-a-block with angry travelers = L'aeroport era ple de gom a gom amb viatgers enutjats)

302) fiddle-faddleximpleria, niciesa (ex.: I've always thought that astrology was a bunch of fiddle-faddle = Sempre he pensat que l'astrologia era una ximpleria)

303) helter-skeltersense ordre ni concert (ex.: She scattered her clothes helter-skelter around the room = Va escampar la roba sense ordre ni concert per l'habitació)

304) herky-jerkymoviments espasmòdics (ex.: She has the herky-jerky movements common in dystonia patients = Té els moviments espasmòdics típics dels pacients de distonia)

305) hootchie-kootchieuna dansa sinuosa, quasi oriental, caracteritzada principalment per girs i tremolors del cos (ex.: Men came from miles around to see Little Egypt do the hootchie-kootchie = Els homes venien d'arreu per veure el ball sinuós i tremolós de "Little Egypt" )

306) razzle-dazzleencant o atractiu superficial (ex.: The exhibition is thought-provoking and provides enough razzle-dazzle to lure tourists = L'exposició és suggerent i proporciona prou atractiu superficial per a atreure els turistes)

307) airy-fairypoc realista (ex.: I thought life coaching sounded a little airy-fairy New Age = Pensava que el "coaching", o entrenament personal, semblava una mica "New Age" i poc realista)

308) fender-bendercol·lisió de cotxes a poca velocitat, que comporta danys menors (ex.: Fender-benders rarely result in serious injury = Les col·lisions de cotxes a poca velocitat no solen produir lesions greus)

309) you can't have your cake and eat it toono es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have our cake and eat it too = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)

310) icing on the cakela cirereta del pastís; el súmmum (ex.: He's kind and understanding; that he's also rich is just icing on the cake = És amable i comprensiu; el fet que també sigui ric és la cirereta que corona el pastís)

311) cakes and aleflors i violes (ex.: Any reasonable person knows that life is not all cakes and ale = Qualsevol persona raonable sap que a la vida no tot són flors i violes)

312) get pie-eyedemborratxar-se; agafar un pet, agafar una bufa/trompa (ex.: They all got pie-eyed and sang for hours = Es van emborratxar de valent i van estar cantant hores i hores)

313) know which side one's bread is buttered onsaber bé allò que li convé; tractar bé, o fins i tot amb afalacs, la persona de qui hom depèn financerament (ex.: Hector's wife never nags him; she knows which side her bread is buttered on = La dona de l'Hector mai no el renya; sap bé allò que li convé)

314) sell like hotcakes [Br. hot cakes] — tenir sortida, vendre's com el pa (ex.: The new Strombers CD is selling like hotcakes = El nou CD dels Strombers es ven com el pa)

315) cloak-and-daggerpropi d'intriga, d'espionatge (ex.: I love cloak-and-dagger films = M'encanten les pel·lícules d'intriga i d'espies)

316) a knife/stab in the backuna traïció (ex.: That his own wife would inform against him was a real knife in the back = El fet que la seva pròpia dona el delatés va ser una veritable traïció)

317) be at daggers drawnestar a mata-degolla, haver-hi una gran enemistat (ex.: Those two politicians have been at daggers drawn for years = Fa anys que aquells dos polítics estan a mata-degolla)

318) cross swords withhaver-se-les/barallar-se amb (ex.: Believe me, you don't want to cross swords with the sales manager = Creu-me, no vulguis haver-te-les amb el cap de vendes)

319) bring a knife to a gunfightentrar en una situació conflictiva amb recursos inadequats (ex.: Competition is fierce in this market and I'm afraid with your new model you've brought a knife to a gunfight = En aquest mercat la competició és ferotge i em temo que, amb aquest nou model, hi entres amb els recursos inadequats)

320) beat swords into ploughsharesforjar relles de les espases [Isaïes 2:4]; reemplaçar els objectes bèl·lics amb objectes de pau (ex.: It's time the world learned to beat their swords into ploughshares = Ja és hora que el món aprengui a [forjar relles de les espases / reemplaçar els objectes bèl·lics amb objectes de pau])

321) the birds and the beesconcepció sexual (ex.: My parents were too shy to tell me about the birds and the bees = Els meus pares eren massa vergonyosos per a parlar-me de la concepció sexual)

322) birds of a feather flock togethercada ovella amb la seva parella; la gent s'acaba unint quan té trets i aficions comunes (ex.: Why do Putin and Trump get along so well? Birds of a feather flock together = Per què s'avenen tant Putin i Trump? Cada ovella amb la seva parella)

323) for the birdsinútil, fútil, sense sentit (ex.: Owning a car in New York or Barcelona is for the birds = Tenir cotxe a Nova York o Barcelona és inútil)

visca.com | Comentaris