visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de març de 2018 de «An Idiom a Day»


324) the early bird catches the wormqui matina fa farina; el qui es lleva d'hora té més possibilitats de tenir èxit (ex.: You can find the best selection bright and early, when the market opens; the early bird catches the worm = Pots trobar la millor selecció a primera hora, quan el mercat obre; qui matina fa farina)

325) a bird in the hand is worth two in the bushval més un ocell a la mà que cent a volar; val més un té que dos te'n daré; val més un pardal a la mà que una perdiu a l'aire (ex.: I've decided to take this job instead of waiting for a better offer; after all, a bird in the hand... = He decidit d'acceptar aquesta feina en lloc d'esperar una oferta millor; després de tot, val més un ocell a la mà...) Esmentem també la dita segarrenca "Més val Torrefeta que Castellserà".

326) kill two birds with one stonematar dos pardals d'un tret (ex.: Using green energy to create jobs and cut pollution kills two birds with one stone = Fer servir l'energia verda per a crear feina i reduir la contaminació és matar dos pardals d'un tret)

327) be a fly on the wallescoltar d'amagat una conversa (ex.: I'd like to be a fly on the wall when she tells him she's pregnant = M'agradaria escoltar d'amagat la conversa quan ella li diu a ell que està en estat)

328) fly in the ointmentdesavantatge; mosca morta al perfum [Coh 10:1] (ex.: We love our new flat but the only fly in the ointment is our nosy neighbor = Ens encanta el nou pis, però l'únic desavantatge és la nostra veïna tafanera)

329) have ants in one's pantsser el cul d'en Jaumet; no està mai quiet (ex.: I've never seen him relax; he's really got ants in his pants = No l'he vist mai relaxat; és un veritable cul d'en Jaumet)

330) cute as a bug's earmolt bufona; [lit.] tan bufona com l'orella d'una cuca (ex.: Your little kitten is cute as a bug's ear = La teva petita gateta és molt bufona)

331) put a bug in someone's earcomentar a algú una cosa; informar algú discretament d'una cosa (ex.: Can I put a bug in your ear? The restrooms here should really be cleaned more often = Li puc comentar una cosa? Aquí els lavabos s'haurien de netejar més sovint)

332) snug as a bug in a rugestar ben calentó; [lit.] còmode com una cuca en una catifa (ex.: It was snowing like crazy, but in our cabin we were snug as a bug in a rug = Nevava de valent, però a la cabana estàvem ben calentons)

333) hide one's light under a bushelser massa modest, no mostrar les qualitats que hom té [Mt 5:15] (ex.: When you know the answer, speak up! There's no use hiding your light under a bushel = Si saps la resposta, parla! No val la pena ser massa modest)

334) whistle in the darken perill, intentar mantenir-se valent; enganyar-se (a) un mateix, fent veure que no hi ha perill (ex.: If you think social networking services present no danger, you're just whistling in the dark = Si penses que les xarxes socials no presenten cap perill, t'enganyes a tu mateix)

335) run a red lightsaltar-se un semàfor vermell (ex.: Don't worry, here they never give tickets for running red lights = No pateixis, aquí no es multa mai per saltar-se un semàfor vermell)

336) get the green lightrebre el vist-i-plau (ex.: Tomorrow we should get the green light to go ahead with our project = Demà hauríem de rebre el vist-i-plau per a tirar endavant el projecte)

337) dark horsecandidat poc conegut però amb possibilitats de guanyar; incògnit, persona amb mèrits desconeguts (ex.: No one took her seriously at first, but now she's seen as being the dark horse in this election = Al principi, ningú no li donava importància, però ara es veu com la candidata amb més possibilitats de guanyar aquestes eleccions)

338) light dawnedadonar-se d'una cosa sobtadament; caure del ruc (ex.: I worked on this puzzle for over an hour until the light finally dawned = He treballat en aquest trencaclosques durant més d'una hora fins que per fi he caigut del ruc)

339) have egg on one's facefer el ridícul o quedar en ridícul (ex.: If you publish this article you'll end up with egg on your face = Si publiques aquest comentari acabaràs fent el ridícul)

340) keep a straight facemantenir inexpressiva la cara (ex.: How he can keep a straight face while telling such outrageous stories is beyond me = No entenc com pot mantenir inexpressiva la cara quan explica històries tan absurdes)

341) it's as plain as the nose on one's faceés més clar que l'aigua (ex.: That they're really in love is as plain as the nose on your face = Que s'estimen molt és més clar que l'aigua)

342) cut off one's nose to spite one's facefer-se mal a si mateix quan vol venjar-se de l'altre (ex.: Refusing a lucrative contract just because your ex-wife would earn a commission on it is cutting off your nose to spite your face = Rebutjar un contracte lucratiu perquè la teva ex-dona hi guanyaria una comissió és fer-te tant o més mal a tu com a ella)

343) save facesalvar les aparences (ex.: Any attempt now by the government to save face is bound to be useless = Qualsevol intent del Govern fet ara per salvar les aparences de segur que serà inútil)

344) do an about-facecanviar de camisa, fer un canvi de front (ex.: He's capable of doing an about-face, if he thinks it's in his interest = És capaç de canviar de camisa, si pensa que això li convé)

visca.com | Comentaris