visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de maig de 2018 de «An Idiom a Day»


369) make a last-ditch effort/attemptjugar-se l'última carta, cremar el darrer cartutx (ex.: Today Cristina's husband will make a last-ditch effort to stay out of prison = Avui el marit de la Cristina es jugarà l'última carta per evitar la presó)

370) first come, first servedqui primer arriba, primer mol; el qui arriba primer té prioritat (ex.: You can't reserve a table, it's first come, first served = No pots reservar taula; qui primer arriba, primer mol)

371) get in the last wordtenir l'última paraula (ex.: In these televised discussion groups, everyone struggles to get in the last word = En aquestes tertúlies, tothom s'escarrassa per tenir l'última paraula)

372) get to first basefer el primer pas, vèncer la primera dificultat [terme que alludeix al beisbol, un esport en què arribar a la "first base" és el primer pas per a marcar un punt] (ex.: In terms of funding, we haven't been able to get to first base = Pel que fa al finançament, no hem pogut fer el primer pas)

373) famous last words!resposta irònica avisant qui parla que és probable que s'hagi de retractar del que acaba de dir; literalment, es refereix a les paraules pronunciades abans de morir quan qui parla no sap que està a punt de morir (ex.: John: "I'm sure there won't be any traffic problems today." Mary: "Famous last words" = John: —Estic convençut que avui no hi haurà problemes de trànsit. Mary, amb to irònic: —Això ja ho veurem)

374) matter of recordfet constatat (ex.: It's a matter of record that the cost of housing is spiking = És un fet constatat que el preu de l'habitatge es dispara)

375) the crux of the matter(el quid / la clau) de la qüestió (ex.: According to these figures, the crux of the matter is we're spending too much on hotels = Segons aquestes xifres, el quid de la qüestió és que gastem massa en els hotels)

376) no matter how you slice ites miri com es miri (ex.: No matter how you slice it, quitting smoking isn't easy = Es miri com es miri, deixar de fumar no és fàcil)

377) no matter whatcosti el que costi, a tot preu, a/de totes passades (ex.: We'll stand by you no matter what = Us donarem suport, costi el que costi)

378) be another matterser figues d'un altre paner (ex.: Freedom of expression is one thing, but racial insults are another matter = La llibertat d'expressió està bé, però els insults racistes ja són figues d'un altre paner)

379) no laughing matterno res que faci riure (ex.: Spending a year of your life in prison is no laughing matter = Passar un any de la vida a la presó no és cosa de per riure)

380) name someone after someoneposar a algú el nom d'un altre (ex.: They named me after my mother's father = Em van posar el nom del pare de la meva mare)

381) name daydia del sant (ex.: A name day is a traditional celebration in many European and Latin American countries = El dia del sant és una festa tradicional en molts països d'Europa i Amèrica Llatina)

382) maiden namenom de soltera (nota: la tradició anglosaxona és que la dona adopti el cognom del marit) (ex.: When you apply for an American passport, they'll ask you for your mother's maiden name = Quan sol·licites un passaport nord-americà, et demanen el cognom de la teva mare)

383) first namenom de fonts/pila (ex.: Please write down your first name, last name and middle initial = Apunteu, si us plau, el vostre nom de pila, el cognom i la lletra inicial del segon prenom)

384) household namepersona o cosa conegudíssima (ex.: The candidate they've chosen for president isn't exactly a household name = El candidat que han escollit de president no és precisament una persona molt coneguda)

385) be somebody’s middle nameexpressió que significa que algú es caracteritza per una certa qualitat [lit.: tal qualitat és el meu segon prenom] (ex.: There's no way I would ever tell your secret; discretion is my middle name = De cap manera no revelaria mai el teu secret; sóc la discreció personificada)

386) off color (off-color) — [comentari/humor] verd; una mica fora de lloc; de mal gust (ex.: Why do men like off-color jokes? = Per què als homes els agraden els acudits verds?)

387) off seasontemporada baixa (ex.: Traveling is usually more economic in the off season = Normalment viatjar en temporada baixa és més econòmic)

388) right off the batde seguida (ex.: I walked in and right off the bat she started telling me off = De seguida que hi vaig entrar començà a cantar-me les quaranta)

389) off the beaten trackpoc conegut, poc fressat; extraordinari (ex.: We found a wonderful beach that's off the beaten track = Vam trobar una platja meravellosa que és molt poc coneguda)

390) to top it offper a acabar-ho d'adobar (ex.: My car won't start, my bowels won't move and to top it off my cat has diarrhea = No s'engega el cotxe, tinc restrenyiment i per acabar-ho d'adobar, el meu gat té diarrea)

391) off the wallestrany, estrafolari, dit sobretot d'un comentari (ex.: He seems rational enough, but sometimes he says things that are completely off the wall = Sembla prou racional, però a vegades diu coses que són molt estrafolàries)

392) be on a rolltenir una ratxa de bona sort; totes li ponen (ex.: John has won three matches in a row; he's really on a roll = En John ha guanyat tres partides seguides; té una ratxa de bona sort)

393) be on easy streetviure (a cor què vols / com un rei); estar folrat de diners (ex.: He married the boss's daughter and now he's on easy street = Es va casar amb la filla de l'amo i ara viu a cor què vols)

394) be on edgetenir els nervis a flor de pell (ex.: We were both on edge waiting for the results of the pregnancy test = Tots dos teníem els nervis a flor de pell esperant els resultats de la prova d'embaràs)

395) be on someone's casefer la vida impossible a algú (ex.: I hate this job because there's always someone on my case = Odio aquesta feina perquè sempre hi ha algú fent-me la vida impossible)

visca.com | Comentaris | Arxius