visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'agost de 2020 de «An Idiom a Day»


996) go off the railsperdre el rumb, extraviar-se (ex.: After his wife's death he went off the rails and gave himself over to reckless dissipation = Després de la mort de la seva dona va perdre el rumb i es lliurà a la dissipació temerària).
ORIGEN: 1848. Literalment, descarrilar; òbviament l'al·lusió és a un tren que surt de la via.
SINÒNIMS: En són sinònims go off the deep end [Am.] (lit.: caure o saltar de la part profunda d'una piscina), lose one's cool (lit.: perdre la compostura) i come unglued (lit.: esdevenir desenganxat).
NOTA LÈXICA: En molts casos, els «phrasal verbs» anglesos tenen sinònims en anglès d'arrel llatina. Per exemple, el verb put up with (tolerar) té com a sinònim tolerate i, en el cas del nostre exemple, "give oneself over/up to something" també es pot expressar "abandon oneself to something".

visca.com | Comentaris | Arxius