visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de març de 2022 de «An Idiom a Day»


1322) it rings a bella algú li sona; desperta un record (ex.: M: Have you ever heard of Joan Coromines? T: The name rings a bell, but I'm not sure who he is = M: Has sentit mai a parlar de Joan Coromines? T: El nom em sona, però no estic segur de qui és).
ORIGEN: 1933. Literalment, tocar un timbre. Algú explica la connexió entre les campanes i la memòria observant que les campanes serveixen per a recordar-nos que és hora de fer alguna cosa (anar a missa, assistir a l'escola, llevar-nos al matí, etc.).
SINÒNIMS: Una altra expressió més explícita és it sounds familiar, que es pot traduir per semblar una cosa coneguda.
NOTA LÈXICA: Recordem que quan l'adjectiu català familiar significa comú o conegut es tradueix en anglès pel mateix mot: familiar. Exemples: una cara familiar = a familiar face; un conte familiar = a familiar story). En canvi, quan significa relatiu o pertanyent a la família —per exemple, una empresa familiar o un home familiar— l'anglès ho expressa amb el gir «family + nom»: a family business i a family man.

1323) stick to one's gunsno rendir-se; mantenir-se fidel a les conviccions i als drets (ex.: You're going to meet with a lot of opposition, but stick to your guns! You're bound to prevail eventually = Et trobaràs amb molta oposició, però no et rendeixis! Al final estic segur que te'n sortiràs).
ORIGEN: 1881. Literalment, enganxar-se a les armes. La idea és de mantenir-se fidel a les opinions i conviccions.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb l'equivalència literal entre parèntesis) stand one's ground (estar dret al terreny), stick it out (obstruir-ho) i hold out (sense traducció literal).
NOTA LÈXICA: Recordem que l'expressió be bound to significa de segur que; p.e.: Joan is bound to know the answer = De segur que en Joan sabrà la resposta.

1324) take something with a grain of saltacceptar amb una bona dosi d'escepticisme la veritat d'alguna cosa; prendre-s'ho amb un gra de sal (ex.: The book is out-of-date; most of its vaunted universal truths must be taken with a grain of salt = El llibre està desfasat; la majoria de les seves preteses veritats universals s'han de prendre amb escepticisme, amb un gra de sal).
ORIGEN: 77aC. Literalment, prendre una cosa amb un gra de sal. La idea és que la veritat pot requerir moderació mitjançant l'aplicació teòrica de "un gra de sal". En la seva obra Naturalis Historia, Plini el Vell dóna una recepta, en contra de tota mena de metzines, que inclou un pessic de sal; del llatí «cum grano salis».
COMENTARI: També es diu with a pinch of salt (amb un pessic de sal).

1325) take the piss (out of someone) [Br.]burlar-se d'algú, riure-se'n (ex.: He wrote an article that really takes the piss out of right-wing politicians = Va escriure un article que es burla molt dels polítics de la dreta).
ORIGEN: 1945. Literalment, agafar els pixats (l'orina) d'algú. És possible que la frase vingui de la dita piss-proud, que vol dir falsament orgullós. En aquest cas, taking the piss significaria desinflar el fals orgull, generalment mitjançant menyspreu o burla.
COMENTARI: També hi ha la frase sinònima take the mickey out of someone, que és un exemple del Cockney rhyming slang: taking the piss out of someone es va convertir en taking the Mickey Bliss out of someone i, després, taking the mickey. Ara bé, ningú no sap qui era Mickey Bliss.

1326) the best of both worldsels avantatges de dues coses oposades (ex.: He offered her the best of both worlds: adventure and security = Li va oferir dos avantatges [que solen ser mútuament exclusius], l'aventura i la seguretat).
ORIGEN: 1822. Literalment, el millor dels dos mons.
COMENTARI: També es diu the best of all worlds.
SINÒNIMS: Una altra expressió que descriu el cas en què una situació és beneficiosa per a cadascun de dos grups sovint oposats és a win-win situation (lit. una situació guanya-guanya).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que el pronom cadascú vol dir tota persona indistintament i, per tant, es tradueix en anglès per everyone o el sinònim everybody. En canvi, el mot cadascun -a és un adjectiu que, conjuminat amb la preposició de, destaca cada persona o cosa d'un grup. Se sol traduir en anglès per each, que en aquest context es considera un pronom; exs.: Van donar una medalla a cadascun dels nedadors = They gave a medal to each of the swimmers; Cadascun dels tres jutges en funcions eren nomenats pel governador = Each of the three incumbent justices were appointed by the governor. Per acabar, les expressions catalanes tots i cadascun (o totes i cadascuna) i tots i cada un (o totes i cada una) es tradueixen per each and every.

1327) the devil is in the detailsel diable està en els detalls (ex.: Double check your code — with software, the devil is in the details = Comproveu el vostre codi: amb el programari, el diable està en els detalls).
ORIGEN: 1969. Encara que aquesta expressió se sol atribuir a l'arquitecte Ludwig Mies van der Rohe, probablement és una mica més antiga. És curiós que una versió alemanya de l'any 1925 diu el contrari: «Der liebe Gott steckt im detail» = Déu està en els detalls.
SINÒNIMS: Una frase similar és pay attention to avoid failure = (fes cas per evitar el fracàs)

1328) the elephant in the roomuna veritat o un fet evident, especialment considerat com a vergonyós o indesitjable, que s'està ignorant intencionadament (ex.: The incident has remained something of an elephant in the room within our family = A la nostra família l'incident ha quedat com un "elefant a la sala", un fet que fem veure que no hi és).
ORIGEN: 1951. Literalment, l'elefant a la sala.

1329) paper tigeruna persona, un país, etc., que sembla poderós o amenaçador però que en realitat és feble o ineficaç (ex.: NATO has been accused of being a paper tiger = S'acusa l'OTAN de ser ineficaç).
ORIGEN: 1836. Literalment, tigre de paper. Es tracta d'una traducció literal de la frase xinesa «zhilaohu». L'expressió es va fer famosa quan Mao Zedong la va fer servir per a descriure el govern dels Estats Units.
SINÒNIM: L'expressió armchair warrior (lit. guerrer de butaques) és un terme pejoratiu que al·ludeix a la persona que advoca per la guerra però que "lluita" verbalment des de la comoditat de la butaca de la sala d'estar.

1330) have a whale of a timepassar-s'ho d'allò més bé (ex.: We had a whale of a time swimming with the seals = Ens ho vam passar d'allò més bé nedant amb les foques).
ORIGEN: Literalment, tenir una balena de temps. Ja es pot entendre que el mot whale es refereix simbòlicament a una cosa gran.
SINÒNIMS: En són sinònims have a blast (lit.: tenir una explosió), have a ball (lit.: tenir un ball) i have the time of (one's) life (lit.: tenir el temps de la seva vida).

1331) one's heart is in the right placetenir (algú) bones intencions (ex.: John can be annoying at times, but his heart's in the right place = De vegades en John pot ser pesat, però té bones intencions).
ORIGEN: 1674. Literalment, el cor està en el lloc correcte. Implica que algú té opinions, simpaties, etc., bones o adequades, sovint malgrat les indicacions superficials en contra.
NOTA LÈXICA: Cal evitar l'ús en anglès del verb molest, ja que sol voler dir assetjar sexualment. Els verbs més adequats per a indicar enutjar, irritar són bother i annoy.

1332) knock it off!deixa-ho córrer d'una vegada! (ex.: Knock it off, will you? I'm trying to work = Deixa d'empipar-me! Estic intentant de treballar).
ORIGEN: 1902. No té sentit literal. Es diu sobretot per a demanar a una altra persona que pari de fer alguna cosa que algú troba molesta.
SINÒNIMS: En són sinònimes les expressions Leave off! i Stop it!.
NOTA LÈXICA: Es fa servir el mot knock en un gran nombre de contextos, com a substantiu i com a verb; el Diccionari anglès-català de l'Enciclopèdia Catalana n'entra setanta-sis accepcions!

1333) pop the questiondeclarar-se; demanar a algú que es casi (ex.: Are you going to get down on one knee when you pop the question? = T'agenollaràs quan li facis "la pregunta"?).
ORIGEN: 1722. Literalment, petar la pregunta. Originàriament significava fer (una pregunta) de manera brusca o inesperada, però avui en dia l'únic sentit que té és proposar matrimoni. Observem que, a diferència de l'expressió demanar la mà, les dones també poden pop the question (proposar matrimoni). Altres exemples: If you like the girl, why don't you 'pop'? (Bentley's Misc., Apr. 1843); "Is it settled?" she asked,"has he popped?" (A. Trollope, Last Chron., 1722).
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb català casar-se es tradueix en anglès per dos verbs diferents, marry i get married. A grans trets, es fa servir el primer quan s'esmenta la persona amb qui hom es vol casar i s'usa el segon quan no s'esmenta. A més, cal tenir en compte que, en anglès, el verb marry no és de règim preposicional i, per tant, la preposició amb no es tradueix. Exemples:
1) Es casen pel maig = They're getting married in May.
2) En Joan es vol casar = Joan wants to get married.
3) En Joan es vol casar amb la Marta = Joan wants to marry Marta.

1334) go down in flamesfracassar de manera espectacular, acabar de sobte i completament (ex.: Her lawsuit is a spectacular and outrageous fiction that will go down in flames = El seu plet és una ficció espectacular i escandalosa que fracassarà de manera estrepitosa).
ORIGEN: 1923. Literalment, caure en flames, que és una al·lusió al destí de molts avions de combat en temps de guerra.
COMENTARI: També es diu go up in flames.
SINÒNIMS: En són sinònims go up in smoke (lit.: desfer-se en fum), come a cropper [Br.] (sense sentit literal) i come to grief (lit.: venir a pena).

1335) hands downAmb poc o cap esforç, amb facilitat; sens dubte (ex.: Their new coach really turned the team around; by the end of the season they were winning all their matches hands down = El nou entrenador ha fet que l'equip faci un gir de 180 graus; al final de la temporada guanyaven tots els partits amb facilitat).
ORIGEN: 1832. Literalment, mans avall. Deriva del món de les curses de cavalls: quan un genet se sent segur de la victòria, abaixa les mans i afluixa les regnes.
COMENTARI: Un exemple en què hands down vol dir sens dubte: Hands down, it is the best book he's ever written = Sens dubte és el millor llibre que mai ha escrit.
SINÒNIMS: En són sinònims in a breeze (lit.: en una brisa) i in a walk (lit.: en una caminada).

1336) busybodytafaner, manefla, embolicaire (ex.: My wife's sister is a real busybody, always sticking her nose in other people's business = La germana de la meva dona és una tafanera, sempre fica el nas en els afers dels altres).
ORIGEN: 1526. Literalment, cos enfeinat. Es tracta d'una persona manefla — o indiscreta— que es fica en els afers dels altres. Antigament, el mot busy, que avui significa enfeinat -ada, volia dir tafaner -a.
PRONUNCIACIÓ: L'adjectiu busy es pronuncia [bézi], molt semblantment al gir vés-hi, mentre que business (negocis) es pronuncia [béz·nes].

1337) go-getteremprenedor; persona intensament entusiasta i enèrgica (ex.: John's not one to let the grass grow under his feet, he's a real go-getter = En John no és una persona que deixi que l'herba li creixi sota els peus, és un veritable emprenedor).
ORIGEN: 1901. Literalment, (persona que) aconsegueix el que es proposa. Sobretot destaca la persona entusiasta i agressiva que s'esforça per a tenir èxit en el món dels negocis.
SINÒNIMS: En són sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, ball of fire (bola de foc), busy bee (abella atrafegada), hot shot (tret calent) i live wire (filferro electritzat).

1338) cheapskateavar, gasiu, rata (ex.: You'll see: when the bill is about to come, that cheapskate will ask to use the restroom = Ja veuràs: quan la factura estigui a punt d'arribar, aquest rata dirà que ha d'anar al lavabo).
ORIGEN: 1899. El mot cheap vol dir barat, i sovint implica de mala qualitat, i skate és un mot antic que vol dir galifardeu. Doncs, literalment, (un) menyspreable avar.
SINÒNIM: N'és sinònim el substantiu skinflint, una persona tan gasiva que llevaria la pell (skin) a una pedra foguera (flint).
NOTA LÈXICA: No confonguem el gir estar a punt per a fer quelcom (be ready to do something) i estar a punt de fer quelcom (be about to do something).

1339) gold diggerdona que cerca de casar-se amb un home ric; caçahereus (ex.: Cristina's mother wants to force the marquis to marry her, while his parents are against the match, thinking that Cristina is only a gold digger = La mare de la Cristina vol obligar el marquès a casar-se amb ella, mentre que els pares del marquès estan en contra del matrimoni, i pensen que la Cristina només busca diners).
ORIGEN: 1850. Literalment, una persona que busca o excava or. Ara bé, avui en dia s'usa molt més en el cas d'una dona que cerca un home ric.

1340) worrywartpersona patidora i aprensiva (ex.: After his daughter's accident, Joana's father became something of a worrywart = Després de l'accident de la seva filla, el pare de la Joana es va tornar força aprensiu).
ORIGEN: 1938. Literalment, berruga patidora. Es tracta d'una persona que pateix sense motiu, que sempre augura un fracàs, un desastre o una altra desgràcia.
SINÒNIMS: Dues expressions afins són a nervous Nellie (lit.: la Nellie nerviosa) i a bundle of nerves (lit.: un farcell de nervis).

1341) white-collar workertreballador -a de coll blanc (ex.: A wave of low-paid white-collar workers walked off their jobs in protest over the new regulations = Un munt de treballadors de coll blanc mal pagats van abandonar els seus llocs de treball en protesta per les noves regulacions).
ORIGEN: 1945. És un terme que descriu una classe de treballadors, amb vestit i corbata (els homes), que fan la feina en despatxos.
COMENTARI: També s'escriu white collar worker, sense guionet.
NOTA LÈXICA: El gir white-collar és adjectival i forma part d'expressions quotidianes, com ara white-collar crime (delicte de coll blanc), white-collar jobs (feines de coll blanc) i white-collar world (el món del coll blanc).

1342) blue-collar workertreballador -a de coll blau (ex.: It's not possible for most blue-collar workers to work from home = La majoria de treballadors de coll blau no poden fer la feina des de casa).
ORIGEN: 1945. El terme blue-collar worker descriu una classe de treballadors que solen fer feina manual, com en el cas d’agricultors, fabricants, constructors, miners i gent de manteniment.
COMENTARI: També s'escriu blue collar worker, sense guionet.
NOTA LÈXICA: El gir blue-collar és adjectival i forma part d'expressions quotidianes, com ara blue-collar town (poble de treballadors), blue-collar jobs (feines de coll blau) i blue-collar voters (els qui voten pels candidats que defensen els drets dels treballadors blue collar).

1343) golden parachutecontracte blindat; paracaigudes d'or (ex.: With their golden parachutes imminent, the executives had little motivation to save their workers' jobs = Amb els seus paracaigudes d'or imminents, els executius tenien poca motivació per a salvar els llocs de treball dels treballadors).
ORIGEN: 1961. El Termcat defineix el contracte blindat com un contracte laboral que conté una clàusula que garanteix una indemnització molt superior a la normal en cas de rescissió de contracte.
SINÒNIMS: El terme golden handshake (lit.: encaixada de mans d'or) vol dir si fa no fa el mateix.
NOTA GRAMATICAL: El sufix -en es fa servir per a adjectius derivats de noms de materials. Indiquen que els substantius que modifiquen són fets d’aquest material —p.e.: earthen walls (parets de terra)— o que en tenen alguna característica; p.e.: leaden sky (cel de plom). Exemples: ashencendrós, pàl·lid; flaxende lli (dit dels cabells); goldend’or, daurat; silkende seda, sedós; waxende cera, cerós; woodende fusta; inexpressiu i woolende llana.

1344) red herringpista falsa; informació que és o pretén ser enganyosa (ex.: The bloodstains on the floor were a red herring; the woman was actually murdered far from here = Les taques de sang al terra eren una pista falsa; la dona va ser assassinada lluny d'aquí).
ORIGEN: 1807. Literalment, arengada vermella. S'atribueix el sentit de pista falsa a la pràctica d'ensinistrar gossos de caça. Primer deixen un rastre d'un animal que volen que el gos segueixi. Després arrosseguen un tros d'arengada de forta olor perpendicularment a aquesta pista. El gos ha d'aprendre a seguir l'olor original i no la del red herring.
COMENTARI: Pel que fa al color, les arengades es tornen de color vermell quan es fumen.

visca.com | Comentaris | Arxius