visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2023 de «An Idiom a Day»


1625) to have got it madetenir la vida solucionada (ex.: He married the boss's daughter, so now he's got it made = Es va casar amb la filla del cap; per tant, ja té la vida solucionada).
ORIGEN: 1944. Literalment tenir-ho fet.
COMENTARI: També es diu to have it made.
SINÒNIMS: En són sinònims sitting in the catbird seat (lit.: assegut al lloc del «catbird») i sitting pretty (lit.: assegut en un lloc atractiu).
NOTA LÈXICA: Si s'esmenta la persona amb qui hom es casa, el verb casar-se es tradueix per marry i se suprimeix la preposició amb; ex.: Es vol casar amb la Maria = He wants to marry Maria. En canvi, si no s'esmenta la persona, el verb en anglès és get married: They want to get married = Es volen casar.

1626) might makes rightqui té el poder, té raó; la llei de l'embut (ex.: Many powerful people fool themselves into thinking might makes right = Moltes persones poderoses s'enganyen a si mateixes pensant que qui té el poder, té raó).
ORIGEN: 1708. Literalment, qui té el poder, té raó o la força fa la raó.

1627) namby-pambyfigaflor; feble, dèbil, sense caràcter (ex.: Tell these people to stop trying to make us into namby-pamby Protestants = Digues a aquesta gent que deixin d'intentar de convertir-nos en protestants, els quals són figaflors).
ORIGEN: 1733. Henry Carey, poeta i escriptor anglès (1687 - 1743), va anomenar Ambrose Philips, poeta i polític (1687 - 1749), «Namby Pamby». La primera part de Namby Pamby prové d'Amby, o Ambrose. Va fer que Pamby rimés amb Namby utilitzant la inicial del cognom de Philips. Alexander Pope, poeta satíric, va fer servir aquest nom a l'edició de 1729 de la seva epopeia satírica «The Dunciad». Després de ser popularitzat per Pope, namby-pamby es va escampar per a referir-se a persones o coses que són sentimentals o febles.
SINÒNIMS: Alguns sinònims típics són wishy-washy (sense traducció literal), milquetoast (lit.: torrada amb llet) i limp-wristed (lit.: de canell fluix).

1628) name-droppingcostum d'esmentar ara i adés els noms de gent famosa, suposadament coneguda per qui parla, per tal d'impressionar els interlocutors (ex.: They enjoy name-dropping and being seen as connected to the influential = Gaudeixen esmentant persones famoses i de ser vistos com a connectats amb els qui remenen les cireres).
ORIGEN: 1945. Literalment, deixar caure noms.

1629) wannabeUna persona que intenta emular algú altre, esp. una celebritat, en aparença i comportament (ex.: Journalists refer to female pop stars who emulate Madonna's clothing or musical style as Madonna wannabes = Els periodistes es refereixen a les estrelles del pop femení que emulen o imiten la roba o l'estil musical de Madonna com a Madonna «wannabes», és a dir, èmules de Madonna).
ORIGEN: 1965. L'expressió wannabe és una aglutinació del gir want to be = desitjar ser.

ATENCIÓ: Aquest any pensem fer vacances del dilluns dia 12 fins a l'11 de setembre. Us desitjo tots un bon estiu i si descobreu cap expressió o frase feta interessant, feu-m'ho saber.
Lou Hevly

visca.com | Comentaris | Arxius