visca.com | Comentaris corrents

Subscriure a la llista «An Idiom a Day»

Cada dia rebràs una locució o frase feta anglesa degudament traduïda al català.

*Correu electrònic (no es publicarà):

Tornar